Siyanür Tayini İçin Yeni Bir Spektrofotometrik Yöntem

dc.contributor.advisor Demirata-öztürk, Birsen tr_TR
dc.contributor.author Gümüş, Gülçin tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:24:57Z
dc.date.available 2015-07-13T10:24:57Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın birinci kısmında siyanür tayini için etkin, bozucu iyonları tolere edebilen basit bir spektrofotometrik yöntem geliştirilmiştir. Metot siyanürün klorla (Cl2) oksidasyonunu ve artan klorun o-tolidin (3,3’ dimetil benzidin) ile renk reaksiyonunu temel alır. Geliştirilen metot Spektroquant (barbiturik asit-piridin) metodundan daha az zahmetlidir ve siyanata (CNO-) daha fazla tolerans gösterir. Metodun molar absorptivitesi 5,87x104 L.mol-1.cm-1 dir ve 4.10-5 M CN-’ e kadar Beer kanununa uyar. Geliştirilen metotta sistematik hata olmadığı ve Spektroquant metoduna benzer doğrulukta olduğu görülmustur. 25 mL çözeltideki 13?g CN- ’ün analizi için bulunan % 0,12 rölatif standart sapma (N=10; s=0,015 ?g CN-) bu metodun yüksek tekrarlanabilirliğini gösterir. Bu çalışmanın ikinci kısmında ise CN- ve SCN-’ nin yan yana tayini için basit bir ayırma metodu önerilmiştir. Birçok siyanür analizinde bozucu iyon olarak davranan tiyosiyanat iyonu, pH 9’da melamin-formaldehit reçine kolonunda ayrılarak uzaklaştırıldı ve analiz edildi. Melamin-formaldehit reçinesi içeren kolonda ayrılan tiyosiyanat ve siyanür iyonları sırasıyla demir tuzu ve klorür-o-tolidin (tavsiye edilen metot) kullanılarak spektrofotometrik olarak tayin edildi. Ayrıca tiyosiyanattan ayrılan siyanür iyonları standart 1,3-dimetil barbiturik asit-piridin metodu ile de tayin edilerek geliştirilen yöntemle karşılaştırıldı. tr_TR
dc.description.abstract In the first part of this study, a simple, effective and interferent tolerant method of cyanide determination has been developed. The method is based on the oxidation of cyanide with chlorine (Cl2) and the residual chlorine is determined by the color reactions with o-tolidine (3,3’ dimethyl benzidine). The developed method is less laborious than the conventional Spectroquant (barbituric acid-pyridine) procedure, and more tolerant to cyanate (CNO?). The molar absorptivity of the method is 5.87x104 L.mol-1.cm-1, and Beer’s law is obeyed up to 4x10 –5 M CN?. The method is free from systematic errors, and has a similar precision to that of the conventional one. The relative standard deviation of the analysis of 13 µg CN- in 25 ml of final solution was at the order of 0.12% (s=0.015 µg CN- of ten determinations), exhibiting the high repeatability of the method. In the second part of this study, a simple separation method for simultaneous determination of CN- and SCN- has been proposed. The common interferent, thiocyanate, was removed by separation on a melamine-formaldehyde resin column at pH 9, and individually analyzed. CN? and SCN?, are separated on column containing melamine-formaldehyde resin, followed by the individual spectrophotometric determination of the two ions using ferric salt and chlorine-o-tolidine (recommended method) reagents for thiocyanate and cyanide, respectively. Cyanide was also determined by the standard Spectroquant method as the main interferent, thiocyanate, was separated prior to analysis. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7556
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Siyanür; Tiyosiyanat; Ayırma; Spektrofotometrik tayin tr_TR
dc.subject Cyanide; Thicyanate; Separation; Spectrophotometric determination en_US
dc.title Siyanür Tayini İçin Yeni Bir Spektrofotometrik Yöntem tr_TR
dc.title.alternative A New Spectrophotometric Method For Determination Of Cyanide en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
226.pdf
Boyut:
4.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama