Burulma Etkisindeki Bir Sanayi Yapısının Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre Boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-08
Yazarlar
Özler, Necati
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında deprem yüklerine göre boyutlandırılmamış, çelik taşıyıcı sistemden oluşan mevcut fabrika yapısının enine doğrultuda tam mafsallı, dipten ankastre kolonlar tarafından, boyuna doğrultuda ise süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çaprazlı perdelerle, süneklik düzeyi yüksek, sadece çelik taşıyıcı sistemden oluşacak, şekilde yatay ve düşey yükler altında, statik ve çelik hesapları yapılmıştır. Yapının , 1. derece deprem bölgesinde ve Z4 sınıfı zemin üzerinde yer aldığı kabul edilmiştir. Yapıda malzeme olarak C25 kalitesinde betonarme betonu ve S420 kalitesinde betonarme çeliği kullanılmıştır. Zemin Emniyet Gerilmesi 250 , zemin düşey yatak katsayısı 40000 alınmıştır. Yapıda kullanılan çelik profiller ve levhalar St52 kalitesindedir. Yapının çok uzun olması nedeniyle 70 metrede bir derz konulmuştur. Bu nedenle yapı iki modülden oluşmaktadır. Yüklerin belirlenmesinde düşey yükler için TS498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri), deprem yükleri Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Yönetmelik-2007 kurallarına göre belirlenmiştir.
The main objective of this study is to re-design a special occupacy structure , which consist of steel frames considering also the earthquake loads and eccantrical bracing system in order to achive high ductility level. It is assumed that the structure is based in the first degree earthquake zone and the Z4 class ground. In the structure the quality of C25 concrete and the quality of S420 reinforced concrete steel bars are used. Also, the ground safety tension 250 , ground vertical coefficient 40000 are assumed. Steel profiles and plates are ST52 qualified. The SAP2000 is used as a computational program to analyze the superstructure. The structure is too long, so expansion joint is designed for every 70 meters. In order to determine loads, for the vertical loads TS498 (Design Loads For Buildings). Earthquake loads are utilized according the rules of Turkish Code called Regulations For Buildings Of Disasters Regions .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Çelik yapı, Deprem Yönetmeliği, Burulma, Steel Structure, Turkish Code, Torsion
Alıntı