H.264/avc Sıkışmış Uzayında Görüntü Düzenleme

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-11
Yazarlar
Doğan, Ertuğrul
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Görüntü sıkıştırma, sayısal görüntü uygulamalarında önemini arttırdıkça, H264/AVC sayısal kodlama standartı da yüksek kodlama kabiliyeti sebebiyle değişik uygulamalarda ve servislerde yaygınlaşmaya başlamıştır. H.264/AVC ile kodlanan bu içerikleri daha az hesaplama gücü harcayarak düzenlemek de H.264/AVC satndartının MPEG-4 ve MPEG-2 gibi standartlara göre yoğun işlem gereketirmesi sebebiyle kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu tez çalışması kapsamında, GOP-tabanlı düzenleme ve tam-çerçeve tabanlı düzenleme olmak üzere iki adet sıkışmış uzayda H.264/AVC düzenleme tekniği ele alınmıştır. Bu teknikler, kodlanmış giriş görüntüsünden bir parçayı çıkarmak ve iki giriş görüntüsünde belli kısımları seçip birleştirmek için kullanılmıştır. Bu yöntemlerin klasik yönteme (giriş görüntüsünün tamamen çözülüp yeniden kodlanması) göre üstünlükleri; hafızayı ve işlem gücünü daha az kullanması, zaman kaybına sebep olmaması, görüntüyü tamamen çözüp yeniden kodlamadığı için görüntü kalitesini koruması olarak verilebilir. Her iki yöntemle de değişik durumlar için sıkıştırılmış uzayda görüntü düzenleme yapılmış, ve oluşturulan kodlanmış çıktıların H.264/AVC standartına uygunluğu referans kodçözücü yardımıyla kanıtlanmıştır.
As compression becomes the heart of digital video applications, H.264/AVC has become widely used in various applications and services because of its high coding efficiency. It has been strongly required to edit the H.264/AVC coded contents with less computational complexity since the compression of H.264/AVC requires far more processing power than other existing formats such as MPEG-4, and MPEG-2. In this thesis, compressed domain editing techniques on H.264/AVC coded video sequences are investigated. Both GOP-based methods and frame-accurate methods are proposed. These methods are used for cutting portions from input video sequence or for splicing two different H.264/AVC coded video sequences. These methods have advantageous results over conventional solution (that is complete decoding and re-encoding of input stream). These are: savings for memory, processing power and time delay, and the preservation of picture quality by avoiding the lossy decode/re-encode chain. These two methods are used on various coded streams. The output streams are verified with H.264/AVC reference decoder and the compliances of the two methods to the standard are proven.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Görüntü Kodlama, Sıkışmış Uzay, H.264, Video Coding, Compressed Domain, H.264
Alıntı