Uçucu Küllü Betonlarda Kırmakum İçeriğinin Ve Kür Koşullarının Beton Özeliklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alıcı, Çağatay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, uçucu küllü betonlarda kırmakum içeriğinin ve kür şartlarının beton özelliklerine etkileri araştırıldı. Bağlayıcı miktarının hepsi çimento olan normal beton ve uçucu kül/çimento oranı 0,30 olan uçucu küllü beton olmak üzere kırmakum/ince agrega oranları %0, %25, %50, %75, %100 olan toplam 10 seri beton üretildi. Bütün karışımlarda, bağlayıcı miktarı 300 kg/m3, su/bağlayıcı miktarı ise 0,65’te sabit tutuldu. 18020 mm’lik bir çökme sağlamak için bir normal akışkanlaştırıcı kullanıldı. Her seride 3 adet 150mmx300mm boyutlarında silindir, 3 adet 100mmx200mm boyutlarında silindir ve 12 adet 70mmx70mmx280mm boyutlarında prizmadan oluşan 18 adet numune elde edildi. Bu numuneler, deney günlerine kadar 3 farklı kür ortamında tutuldu. Bir kısmı sürekli +232oC sıcaklıkta kirece doygun su içinde, bir kısmı ilk 7 gün ıslak çuval altında daha sonra +20oC sıcaklıkta ve %655 bağıl nemli laboratuvar ortamında, bir kısmı da sürekli +20oC sıcaklıkta ve %655 bağıl nemli laboratuvar ortamında tutuldu. Numuneler üzerinde standart basınç dayanımı, hızlı klor geçirimliliği, kılcal geçirimlilik, ultrases hızı, eğilme dayanımı ve eğilme deneyinden kalan numuneler üzerinde basınç dayanımı deneyleri yapıldı. Betonların ultrases geçiş hızlarının, eğilme dayanımlarının ve basınç dayanımlarının kırmakum içeriğinin artışıyla arttığı, klor ve kılcal geçirimliliklerinin de azaldığı gözlendi.
In this study, the effects of crushed sand content and different curing conditions on the properties of the fly ash concretes were investigated. Concretes incorporating only cement as a binder were called normal concretes while the ones produced with a fly ash/cement ratio of 0,30 were called thefly ash concretes in the study. In all the mixtures, the binder content and water/binder ratio were kept constant at 300 kg/m3 and 0,65 respectively. A normal plasticizer was used to maintain approximately the same slump of 18020 mm. A total of 10 concrete series with the crushed sand/fine aggregate ratios of %0, %25, %50, %75, %100 were produced. In each series, a total of 18 specimens which consist of three 150mmx300mm cylindrical specimens, three 100mmx200mm cylindrical specimens and twelve 70mmx70mmx280mm prismatic specimens were obtained. The specimens were kept under three different curing conditions. Some of them were kept in +232oC water, some were kept under sacking at the first seven days then kept at +20oC and %655 moisture at the laboratory conditions, and some of them were kept permanently at +20oC and %655 moisture at the laboratory conditions. It was observed that ultrasound pulse velocity, bending strength and compressive strength of the concretes were increased and with the increase in crushed sand content. Rapid chloride permeability and capilar permeability of the concretes were decreased with the increase in crushed sand content.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Uçucu Kül, Kırmakum, Kür Koşulları, Hızlı Klor Geçirimliliği, Kılcal Geçirimlilik, ly Ash, Crushed Sand, Curing Conditions, Rapid Chloride Permeability, Capillar Permeability
Alıntı