Mevcut Betonarme Bir Okul Binasının Performansının Değerlendirilmesi Ve Sismik İzolasyon Kullanılarak Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tokuç, M.orçun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mevcut betonarme bir okul binasının performansı değerlendirilip, sismik izolasyon kullanılarak yapı tekrardan değerlendirilmiştir. Doğrusal olmayan statik analiz yöntemi kullanılarak yapının statik itme eğrisi oluşturulmuştur. Hemen kullanım ve can güvenliği performans düzeyleri için performans noktaları belirlenmiştir. Bu performans noktalarında kesitlerde oluşan plastik mafsal istemleri belirlenmiştir. Kesitlere ait toplam eğrilikler belirlenerek, bu eğrilikler beton ve çelik malzemesinin sınırları ile kıyaslanmış ve yapının performans seviyesi belirlenmiştir. Mevcut bu binanın her iki performans seviyesini sağlayamadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden sistemin sismik izolasyon ile güçlendirilmesine karar verilmiştir. Bu yapı için kurşun çekirdekli kauçuk esaslı izolatör tasarlanmıştır. Sismik izolasyon uygulanan binanın belirli deprem verileri altında doğrusal olmayan zaman tanım alanında dinamik çözümleri yapılmıştır. Yapını sismik izolasyonlu hali için elde edilen değerler ankastre mesnetli yapı için karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda yapının sismik izolasyonlu hali için daha az deprem tesirleri aldığı saptanmıştır.
In this study, seismic performance of an existing reinforced-concrete school building has been evaluated and by introducing seismic isolation, structural system has been investigated again. Applying non-linear static analysis procedure, the pushover curve is obtained.Assuming immediate occupancy and life safety performance levels, the perfromance levels are determined. The curvatures for the related sections are computed and are compared with the code limits. Moreover seismic performance level of the entire is determined. The existing building is found to be failing to satisfy both perfromance levels therefore it is decided to be retrofitted by base isolation. The lead rubber bearing isolation devices are designed for the structure and nonlinear time history analysis method is implemented for the seismically isolated building under the selected earthquake data. The results for the isolated building have been compared for the fixed-based existing case. Consequently, it has been determined that the base isolated structure has been subjected to less earthquake effects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Betonarme, Performans, Plastik Mafsal, Sismik İzolasyon, Reinforced-concrete, Performance, Plastic Hinge, Seismic Isolation
Alıntı