Ayçiçek Asidik Yağının Enzimatik Hidroliz Reaksiyonunun İncelenmesi

dc.contributor.advisor Tüter, Melek tr_TR
dc.contributor.author Erdoğan, Füsun tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T17:05:37Z
dc.date.available 2015-12-08T17:05:37Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Deterjan, sabun, kozmetik, tekstil ve boya endüstrisinde geniş bir kullanım alanına sahip olan yağ asitlerinin üretimi, günümüzde kimyasal katalizörler varlığında yüksek sıcaklık ve basınç altında yürütülen sürekli ters akım hidroliz prosesi ile yapılmaktadır. Bu yöntemin çok fazla enerji gerektiren bir proses olması ve termal bozunma sonucu ürün kalitesinin bozulmasından dolayı, yeni arayışlara girilmiş, enzimatik yağ hidrolizinin yağ asitleri üretiminde önemli bir potansiyel oluşturabileceği düşünülerek bu konudaki çalışmalara hız verilmiştir. Bu çalışmada, günümüzde düşük kaliteli sabunların üretiminde ham madde olarak kullanılan, yemeklik yağ üretimi yan ürünü olan ayçiçek asidik yağının Lipase PS Amano mikrobiyal lipazı varlığındaki enzimatik hidroliz reaksiyonu incelenmiştir. Çeşitli enzim miktarı, sıcaklık, enzim/yağ oranı, su ve tampon çözelti içeriğinde yürütülen reaksiyonlarla hidroliz reaksiyonunun optimum koşullarının belirlenmesine çalışılmıştır. Ayçiçek asidik yağının Lipase PS Amano mikrobiyal lipazı katalizörlüğünde gerçekleştirilen hidroliz reaksiyonu için optimum enzim /yağ oranının 0.05 olduğu gözlenmiştir. Bu enzim/yağ oranında optimum sıcaklık 45°C ve optimum su miktarı nötral gliseridlerin %80i olarak belirlenmiştir. 45°Cde, 0.05 enzim/yağ oranında, nötral gliseridlerin %80i kadar farklı pHlardaki tampon çözeltiler ile yürütülen hidroliz reaksiyonlarında ise Lipase PS Amano için optimum pHın 7 olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract The production of fatty acids which has wide applications in detergent, soap, cosmetics, textile and paint industries, is realised with the continuous reverse flow hydrolysis under the presence of chemical catalysts, at high temperature and pressure. Since this method is high energy demanding process and thermal denaturation of products becasue of thermal dissociation, new research studies are started and with the consideration of enzymatic hydrolysis will be important potential in the production of fatty acids these studies are accelerated. In this study, enzymatic hydrolysis reaction with the presence of Lipase PS “Amano” microbial lipase for sunflower acid oil which is one of the acid oils mainly that are used as a raw material in low quality soap production, which is by product of edible oil production was examined. With the various amounts of enzyme, temperature, enzyme/acid oil ratio, water and buffer solution contents the reactions were carried out and the optimum conditions were tried to be determined. For the hydrolysis reaction of sunflower acid oil with the presence of Lipase PS “Amano” microbial lipase catalyst the optimum enzyme/acid oil ratio was determined as 0.05. At this enzyme/fatty acid ratio the optiumum temperature was observed as 45°C and the optimum water amount as 80% of neutral glycerids. At the conditions of 45°C and 0.05 enzyme/acid oil ratio, water amount 80% of neutral glycerids various reactions were carried out with differernt buffer solutions and for Lipase PS “Amano” the optimum pH was determined as 7. With the optimum reaction conditions which are determined for sunflower acid oil a hydrolysis reaction for corn acid oil was carried out and it was decided that Lipase PS ”Amano” has a substrat selectivity for sunflower acid oil. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11220
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Enzimatik hidroliz tr_TR
dc.subject Lipase PS Amano tr_TR
dc.subject Ayçiçek Asidik Yağı tr_TR
dc.subject Mısırözü Asidik Yağı tr_TR
dc.subject Enzymatic Hydrolysis en_US
dc.subject Lipase PS Amano en_US
dc.subject Sunflower Acid Oil en_US
dc.subject Corn Acid Oil en_US
dc.title Ayçiçek Asidik Yağının Enzimatik Hidroliz Reaksiyonunun İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Enzymatic Hydrolysis Reaction Of Sunflower Acid Oil en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
796.pdf
Boyut:
1.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama