Tedarik Zinciri Yonetiminde Tedarikçi Degerlendirmesi Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çoban, Beraat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Müşteriye ulaşan ürünün özelliklerinin belirlenmesinde tedarikçilerin payının çok fazla olduğu anlaşılmıştır. Bundan dolayı da tedarikçilerin performanslarının sürekli değerlendirilmesi ve doğru tedarikçilerin verimli olarak çalışmaları sağlanmalıdır. Bu çalışmadaki firma; ev tekstilinin tasarım odaklı ilk markası olup kendine özgü koleksiyonlarını bulundurmakta ve sektöre farklı bir bakış açısı getirmektedir. Tasarım odaklı bir firmanın incelenmesi yapıldığı için literatürdeki uygulamalardan farklı bir bakış açısı sergilenmiştir. Sadece maliyet etkinliği üzerinde durulmamıştır. Firma vizyonu gereği farklı, çağdaş ve tasarıma yönelik bir ürün yelpazesine sahip olduğu için sadece fiyat bazlı bir düşünce çok yanlış olur. Ama ticari bir firmanın var oluş gayesi kar etmek olduğu için de mutlaka fiyat unsuru değerlendirilmesi gereken bir kriterdir. Girdi ve çıktı faktörleri sadece sayısal değerlerden oluşmuyor. Bu kriterler için o departmanlarla ilgili tüm kişilerle sorular net ve açık şekilde anlatılarak bir anket çalışması yapılmıştır. Her bir tedarikçi için sorulardan alınan yanıtlardan elde edilen puanlar o bölüm için bir sayısal değer olarak alınarak VZA yönteminde kullanılmıştır. Hangi tedarikçilerin verimli olarak çalıştığı, hangilerinin ise ne kadar verimsiz olduğu Veri Zarflama Analizi ile bulmaya çalışılmış ve verimliliği kötü olan tedarikçilerin daha verimli hale gelebilmeleri için neler yapılabileceği araştırılmıştır.
Suppliers have huge effect on final product characteristic’s formation. Therefore, suppliers performance must evaluate and suitable suppliers’ effective working is provided. In tihs study, it is home textile’s first design focused firm. The firm has unique collection and bring different point of view. Different method from literature is used in there. Because of the firm has different, modern and design focused products, cost-effectiveness is not enough. Therefore, firm must profit, price criterion should include in evaluation. In this study, input and output criteria have numerical and unnumerical value. A survey is made for unnumerical value and questions in survey is clearly prepared and asked. This questions are answered concerned with department staff. This is made for each of supplier. Acquired score from answered questions is used as numerical value in Data Envelopment Analysis. Which suppliers do work effectively and which ones do uneffectively? What should make to convert uneffective suppliers to effective suppliers? These questions are answered using with Data Envelopment Analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Tedarikçi değerlendirme, VZA, Sıfır değerli girdi, Supplier eveluation, Data envelopment analysis, zero value in input
Alıntı