Gemi Kökenli Petrol Kirliliğinin Biyolojik Yöntemlerle Giderilmesi

dc.contributor.advisor Yonsel, Fatma tr_TR
dc.contributor.author Bilgin, Ceren tr_TR
dc.contributor.department Deniz Teknolojisi Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Marine Technology en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-11T12:23:18Z
dc.date.available 2015-06-11T12:23:18Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Her sene büyük miktarlarda petrol ve petrol ürünü, kazayla, ihmalle veya yasadışı olarak deniz ortamına girmektedir. Petrolün tankerlerle deniz aşırı taşınması sırasında yaşanan kazalar ve gemi işletmeciliğindeki ihmaller bu kirliliğin iki ana sebebi olarak belirmektedir. Organik bir madde olan petrol deniz ortamında bulunan mikroorganizmalarca doğal olarak parçalanabilmekte veya çevreye daha az zararlı maddelere dönüştürülebilmektedir. Petrolün doğal indirgenme süreçlerinden birisi olan biyolojik bozulmanın (biyodegradasyon) optimize edilmesi ile geliştirilen biyoremidasyon tekniği, gelecekte petrol kirliliğinin deniz ortamından giderilebilmesi için en etkili olacak yöntemlerden biri olarak belirmektedir. Petrolün mikrobiyolojik bozunması, dökülen petrolün özelliklerinin ve miktarının yanı sıra, döküldüğü bölgenin çevresel şartlarına da bağlıdır. Özellikle, ortamda bulunan çözünmüş oksijen konsantrasyonu, tuzluluk, sıcaklık, mikrobiyolojik topluluk ve ortamdaki besleyici konsantrasyonu biyodegradasyon üzerinde oldukça etkili parametrelerdir. Bu çalışma petrol kirliliğinin İstanbul Boğazı’nda biodegradasyonla hangi ölçülerde giderilebileceğini bulmayı hedeflemektedir. İstinye Koyu civarından alınan deniz suyu örnekleri incelenmiştir. Laboratuvar koşullarında sürdürülen deneylerde 4.5 litrelik pleksiglas malzemeden yapılmış olan STR (Stirred Tank Reactor) reaktör kullanılmıştır. Deniz suyu örnekleri petrol ürünlerinden olan motorin ile sentetik olarak kirletilerek motorinin biyolojik olarak parçalanabilirliği gözlenmiştir. Koydaki mikroorganizmaların petrolü düşük tuzluluk değerlerinde daha hızlı indirgediği tespit edilmiştir. Ayrıca, farklı sıcaklıklarda da biyolojik bozunmanın gerçekleştiği gözlenmiştir. Bununla birlikte düşük sıcaklıklarda mikrobiyolojik bozunma hızının düştüğünü tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Every year significant amounts of petroleum and petroleum products are disposed to marine environment accidentally, by negligence or illegally. The accidents and the neglects of maritime administration during overseas transportation of petroleum by tankers appear to be the two causes of this pollution. Naturally, petroleum, as an organic matter, can be degraded by marine microorganisms or are transformed into substances that are less harmful to environment. Bioremediation technique, which is developed by optimization of natural degradation process (biodegradation) of petroleum, tends to be most effective methods for treatment of oil pullution in the future. The microbiological degradation of petroleum depends on the properties of petroleum itself, as well as the environmental factors. Especially concentration of dissolved oxygen, salinity, temperature, microbiological community and nutrient concentration are the most influential parameters in the environment. This study aims to indicate the extents of the the possibility to overcome petroleum pollution by bioegradation in Bosphorus. The seawater samples, which are collected from Istinye Bay are analyzed. A STR (Stirred Tank Reactor) made up of Plexiglas with 4.5 liters capacity is used for the experiments carried out under laboratory conditions. The seawater samples are synthetically polluted by diesel oil, and the biodegradation of this diesel oil is observed. It is indicated that the microorganisms in the Bay are degrading the diesel oil faster under low salinity conditions. Besides, it is observed that biodegradation may take place under different temperatures. However, it is determined that, the speed of biodegradation decreases by the fall of temperature. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4826
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Deniz Kirliliği tr_TR
dc.subject Petrol Kirliliği tr_TR
dc.subject Motorin tr_TR
dc.subject Biyodegradasyon tr_TR
dc.subject Biyoremidasyon tr_TR
dc.subject Tuzluluk tr_TR
dc.subject Sıcaklık tr_TR
dc.subject Marine Pollution en_US
dc.subject Petroleum Pollution en_US
dc.subject Diesel Oil en_US
dc.subject Biodegradation Bioremediation en_US
dc.subject Salinity en_US
dc.subject Temperature en_US
dc.title Gemi Kökenli Petrol Kirliliğinin Biyolojik Yöntemlerle Giderilmesi tr_TR
dc.title.alternative Biological Degredation Of Petroleum Pollution Origined From Ships en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
2072.pdf
Boyut:
2.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama