Biyolojik Arıtma Çamurlarının Anaerobik Çürütülmesi Ve Üst Suyun Map Çöktürmesi İle Arıtımı

dc.contributor.advisor Öztürk, İzzet tr_TR
dc.contributor.author Atilla, Beyza tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-19T12:13:53Z
dc.date.available 2015-11-19T12:13:53Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, evsel atıksuların biyolojik arıtımı sonucu oluşan birincil ve ikincil (Biyolojik) çamurların anaerobik çürütülmesi incelenmiş ve gaz üretimi gözlenmiştir. Anaerobik çürütme, mezofilik sıcaklık şartının sağlandğı bir su banyosu içerisine yerleştirilmiş model reaktörlerde gerçekleştirilmiştir. Havasız çürütme sonucunda elde edilen üst suyun ihtiva ettiği yüksek konsantrasyonlardaki nutrient (amonyak) MAP çöktürmesi ile giderilmiştir. Mg:NH4:PO4=1:1:1 sitokiyometrik ve Mg:NH4:PO4=1,1:1:1 stokiyometrik üstü oranlarında pH 9.2’de MAP çöktürmesi çalışması yapılarak optimum amonyak giderimi sağlanmıştır. Bütün bu çalışmaların ışığında İSKİ Tuzla Biyolojik Atıksu Arıtma Sisteminin arıtma çamurlarının bertarafını sağlayacak bir sistem laboratuvar ölçekli olarak oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda, UAKM giderimi ve suzulastırmaya uygun çamur üretiminin gerçekleştiği saptanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, anaerobic digestion of the primary and the secondary sludges which were produced from domestic wastewater biological treatment plants were investigated and gas production was observed. Anaerobic digestion was carried out lab-scale reactors placed in a water bath in which mesophilic temperature condition was (350C) provided. Since the supernatant of anaerobic digestion reactors consist of high NH3 concentrations, MAP precipitation applied for nutrient removal. MAP precipitation was applied at the stochiometric ratio (Mg:NH4:PO4=1:1:1) as well as above the stochiometric ratio (Mg:NH4:PO4=1.1:1:1) in order to find out the optimum ammonium removal at pH =9.2.In this study, a lab –scale anaerobic digestion system was carried out the disposal of the treatment sludges of ISKI Tuzla Biological wastewater treatment plant. Results indicated that sufficient VSS removals and appriate sludge productions for dewatering could be obtained. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10489
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mezofilik Havasız Çamur Çürütme tr_TR
dc.subject birincil ve ikincil çamur tr_TR
dc.subject Çürütücü üst suyu tr_TR
dc.subject MAP Çöktürmesi tr_TR
dc.subject Mesophilic Anaerobic Sludge Digestion en_US
dc.subject Primary and biological sludge en_US
dc.subject Digestion supernatant en_US
dc.subject MAP precipitation. en_US
dc.title Biyolojik Arıtma Çamurlarının Anaerobik Çürütülmesi Ve Üst Suyun Map Çöktürmesi İle Arıtımı tr_TR
dc.title.alternative Anaerobic Digestion Of Biological Treatment Sludges And The Treatment Of The Supernatant By Sutrivite Precipitation en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
907.pdf
Boyut:
2.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama