F Tipi Uçucu Kül Kullanılmış Betonların Kül Etkinlik Katsayıları

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Karateke, Sadık Kerem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Çatalağzı Termik Santrali’nden temin edilen F tipi uçucu kül ile PÇ 42,5 çimento kullanılarak seri betonlar üretilmiştir. Eşit işlenebilme koşuluna ve çimento yerine uçucu kül ikame metoduna göre üretilen uçucu küllü betonların 28. ve 90. günlerdeki mekanik özellikleri incelenmiş, kontrol numunelerine kıyasla optimum basınç dayanımına sahip uçucu küllü numunelerin Bolomey ve Feret formüllerine göre k etkinlik faktörü değerleri hesaplanmıştır. Uçucu küllü numunelerin mekanik özelliklerinin araştırılması amacıyla, ultrases hızı ve elastisite modülü ölçümü deneyleri yapılmıştır. Yapılan deney sonuçlarını literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, F tipi uçucu küllerin betonda işlenebilirliği iyileştirdiği, ilerki yaşlarda basınç dayanımını arttırdığı, betondaki boşluk miktarını azalttığı ve yüksek etkinlik katsayısı değerleri verdiği gözlemlenmiştir.
In this experimental study, class F fly ash and PC 42,5 cement were used. Concretes with fly ashes were produced according to the equal workability method. Their mechanical properties were analysed and using the Bolomey and the Feret equations the efficiency factor k depending on the optimum compression strength was calculated. Besides that, ultrasonic pulse velocity and modulus of elasticity tests were applied on the specimens. If we compare the results with the examples given in the literature, class F fly ashes in concrete improve the workability, thier compressive strength values during 90. days are over the witness samples, they decrease the compasity of concrete and they have higher efficiency values.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
F tipi uçucu kül, Etkinlik faktörü, Mekanik özellikler, Class F Fly Ash, Efficiency Factor, Mechanical Properties
Alıntı