Evsel Katı Atıkların Geoteknik Özelliklerinin Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aykol, Koray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gelişen toplumların çevre bilincini kazanmasıyla beraber yeni bir bilim dalı olan Çevre Geotekniği’ne verilen önem de artmaktadır. Bunun sonucunda katı atık sahalarının planlaması, yönetimi ve stabilite tahkikleri çevre mühendisleri ve geoteknik mühendislerinin ortak çalışmalarıyla daha detaylı olarak incelenmektedir. Bu çalışmada, katı atık sahalarının stabilite tahkikleri için kullanılan katı atık mukavemet parametreleri araştırılmıştır. Evsel katı atıkların kayma mukavemeti parametreleri ve oturma davranışları; kesme kutusu deneyleri ile laboratuvar şartlarında suni olarak oluşturulan plastik granüler malzeme ve bu granüler malzemeye kağıt ve keçe kırpıntısı eklenmesiyle oluşturulan karışımlarla modellenmiştir. Laboratuvarda oluşturulan bu karışımların mukavemet özelliklerinin; evsel katı atığın karakteristik kayma mukavemeti parametrelerine benzerliği gözlenmiştir.
Importance of Geoenvironmental Geotechnics has increased as the environment conscious is gained in developing societies. As a result, planning, managing and stability checking of solid waste deposits are investigated by co-work of Environmental and Geotechnical Engineers. In this study, shear strength parameters of MSW for solid waste disposal stability checks. Shear strength parameters and settlement behaviors of MSW are modeled in shear box tests by using granular plastic materials with adding paper and felt scraps. Consequently, shear strength properties of these mixtures prepared in laboratory are observed to be similar with the characteristic shear strength parameters of MSW.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Evsel Katı Atık, Geoteknik, Kayma Mukavemeti, Modelleme, Granüler Plastik, MSW, Solid Waste, Geotechnics, Shear Strength, Modelling, Granular Plastic
Alıntı