Alaşımsız Çelik Saclarda Çift Fazlı Mikroyapı Oluşturulması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Üler, Erdal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, farklı bileşimlerdeki çeliklere interkritik bölgeden direkt su verme yöntemini uygulayarak çift fazlı mikroyapı kazandırılmasıdır. Çift faz ısıl işleminde değişken parametre, proseste uygulanan ısıl işlem sıcaklığıdır. Değişken parametre olarak farklı sıcaklıklarda çift faz ısıl işlemi uygulandıktan sonra, çeliklerin yapısındaki fazların oranı ve dağılımı belirlenmiş, daha sonra bu mikroyapısal özellikler ile mekanik özellikler arasında yapı-özellik ilişkileri kurulmuştur. Bu amaçla farklı sıcaklıklarda tavlandıktan sonra su verilmiş çeliklere, sertlik testi yüzey ve kütlesel sertliğin; çekme deneyi akma, çekme mukavemeti, tokluk, kopma uzaması, deformasyon sertleşmesi üssü, mukavemet katsayısı ve darbe deneyi darbe enerjisi tespiti için uygulanmıştır. Tespit edilen mekanik deneyler sonuçları ışığında malzemenin mekanik özellikleri üzerinde tavlama sıcaklığının etkisi belirlenmiştir.
In this study, dual phase microstructure is produced on different composition steels by using direct quenching method from the intercritical area of the iron-carbon diagram. In the dual phase heat treatment, applied heat treatment temperature is the independent parameter on the process. As the independent parameter, different temperature applied on dual phase heat treatment after that phase ratios, phase distribution in the steel was determined; the structure-property relations between microstructural and mechanical properties were exhibited. By this aim, mechanical tests like hardness is done for surface and bulk, tensile test is done for yield and tensile strength, toughness, strain hardening exponent, strength coefficient, charpy test is done for impact energy determination was applied to steels which were annealed and quenched form different temperatures and effects of heat treatment temperature on mechanical properties were determined. By the datas determined by the mechanical tests, the effect of heat treatment temperature on mechanical properties determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Çift fazlı çelikler, Isıl işlem, Sürekli tavlama, Interkritik tavlama, Dual phase steels, Heat treatment, Continuous annealing, Intercritical annealing
Alıntı