Açılabilir Regle Yüzeylerin Küresel Görüntüleri Üzerine

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Bulut, Vahide
Çalışkan, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Açılabilir yüzeyler CAGD de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu makalede, açılabilir yüzeylerin küresel görüntüsü SLERP vasıtasıyla oluşturulmuş, açılabilir yüzeyler yerine küresel eğriler üzerinde çalışmanın avantajı ifade edilmiştir. Ayrıca açılabilir yüzeylerin özellikleri ile SLERP hakkında gerekli hatırlatmalar yapılmıştır. Anahtar kelimeler- Açılabilir yüzeyler, kuaterniyon, SLERP, Gauss map.
Developable surfaces are used widely in CAGD. In this paper, the spherical image of developable surfaces via SLERP is formed. Also, the advantage of working on the spherical curves instead of developable surfaces is expressed. In addition to them, required reminders about properties of developable surfaces and SLERP are given. Key words- Developable surfaces, Gauss map, quaternion, SLERP.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı