Malzeme özellikleri sıcaklığa bağlı olan katmanlı kompozit bir plağın çırpınma analizi

dc.contributor.advisor Mecitoğlu, Zahit
dc.contributor.author Kazancı, Zafer
dc.contributor.authorID 100908
dc.contributor.department Uçak ve Uzay Mühendisliği
dc.date.accessioned 2023-02-23T11:39:50Z
dc.date.available 2023-02-23T11:39:50Z
dc.date.issued 2000
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
dc.description.abstract Bu çalışmada, malzeme özellikleri sıcaklığa bağlı olan, katmanlı kompozit dikdörtgen şeklindeki bir plağın aeroelastik davranışı incelenmiştir. Plak denklemleri homojen malzeme, küçük yer değiştirmeler için, Kirchhoff yaklaşımı kullanılarak elde edilmiştir. Uniform ve lineer sıcaklık dağılımları düşünülmüş, elyaf ve bağlayıcının malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak değiştiği kabul edilmiştir. Aerodinamik kuvvetler piston teorisi kullanılarak ifade edilmiştir. Hareket denklemleri Hamilton ilkesi kullanılarak türetilmiştir. Denklemler sonlu elemanlar metodu kullanılarak çözülmüştür. Katmanlı kompozit plaklar sekiz düğüm noktalı, toplam otuz iki serbestlik dereceli, Semiloof ince kabuk elemanlarla modellenmiştir. Elde edilen serbest titreşim sonuçlan literatürdeki sonuçlarla uyum içindedir. Açıklık oranının, sıcaklık dağılımının ve katmanlama etkilerinin çırpınma sının üzerindeki etkileri araştmlmıştır. Çırpınma, açıklık oranı arttıkça daha yüksek dinamik basınçlarda meydana gelmektedir. Plaktaki yüksek sıcaklıklar çırpınma sınınnın düşmesine sebep olmaktadır. Sabit kalınlıktaki bir plak için, katman sayısı belli bir katman sayısına kadar çırpınma sınmnı etkilemektedir. tr_TR
dc.description.abstract This study is concerned with the aeroelastic behaviour of a laminated composite rectangular plate with temperature dependent material properties. Plate equations for homogenous lineer elastic material and small deformations are derived in the frame of the Kirchhoff theory. Uniform and lineer temperature distributions are considered on the layered composite plate and it is assumed that the material properties of fiber and matrix vary with the temperature. The aerodynamic forces are obtained by the piston theory. Equations of motion are derived in the varitional form by the use of the Hamilton principle. The Equations are solved using the finite element method. The laminated composite plates are discretized with the Semiloof thin shell elements with eight nodes and a total of thirty-eight degrees of freedom. The free vibration results are in a good agreement with the results of literature. The effects of aspect ratio, temperature distribution and lamination on the flutter boundary have been examined. The dynamic pressure occuring the flutter increases while the aspect ratio increases. The high temperature on the plate results in a decrease of the flutter boundary. The number of laminate for a constant plate thickness effects the flutter boundary until a certain laminate number. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/21574
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject aeroelastik analiz tr_TR
dc.subject kompozit levhalar tr_TR
dc.subject malzemeler tr_TR
dc.subject Aeroelastic analysis en_US
dc.subject Composite plates en_US
dc.subject Materials en_US
dc.title Malzeme özellikleri sıcaklığa bağlı olan katmanlı kompozit bir plağın çırpınma analizi tr_TR
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
100908.pdf
Boyut:
3.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama