Dijital Ortamda Tasarım Ve İfade Biçimi Olarak Temsiliyet Kavramı, Örnek: Mimari Proje Yarışmaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gülağaç, Özkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen teknolojik gelişmeler ve değişimlerin, mimari projelerdeki ifade biçimi olarak temsil şekillerini de etkilemesiyle ortaya çıkarılan tasarımların biçimsel ve algısal yönden gelişimi ve mimari pratiğe yansımaları ele alınmaktadır. Bilgisayar sayesinde mimarlık pratiğinin dijitalleşmesinin, bilginin üretim biçimini değiştirmesinin yanı sıra, o bilginin yapısını da radikal biçimde başkalaştırdığı gerçeğini de ortaya çıkarmaktadır. Dijital teknolojiden yararlanılarak oluşturulan sıvı mimarlık, hiperyüzeyler mimarlığı, genetik mimarlık ve siborg mimarlığı gibi “yeni mimari yaklaşımlar” literatür araştırması yapılarak, örneklerle irdelenmiştir. Yeni mimari yaklaşımlar çalışma alanı olarak belirlenen mimari proje yarışmaları üzerinde deneyimlenmiştir. Bu doğrultuda mimari projeler ile yeni mimari yaklaşımları gösteren etkileşim tablosu hazırlanmıştır. Sonuç olarak bilgisayarın mimari tasarlama faaliyeti içine dahil olması mimarlara tasarım düşünceleri açısından yeni fırsatlar sağlamıştır.
This study, discusses the formal and perceptual developments of architectural designs, under the effects of the changes that occurred especially in the last quarter of 20th century and the reflections of these effects on architectural practices. With new computer technologies; not only the architectural practice gets digitalized and the way of producing information changes but also it’s clear that these technological developments radically effect the form of the information. New architectural approaches; like liquid architecture, architecture of hyper surfaces, genetic architecture and architecture of cyborg, are described and exampled within a literature analysis. These new approaches are experienced on the architectural design competitions that are determined as the object of survey study. In this point of view, a table, that shows the interactions between architectural designs and approaches, is structured. All beyond these, we can say that, computer technology gives an opportunity of a new tool to that is used in the practice of architectural design.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Mimari Temsil, Dijital Mimarlık, Yeni Tasarım Yaklaşımları, Dijital Ortam Tasarım Kavramları, Architectural Representation, Digital Architecture, New Design Aproaches, Design Concepts of Digital Media
Alıntı