Fsk/psk Modülasyonlu Röleli Ve İşbirlikli Sistemler

dc.contributor.advisor Altunbaş, İbrahim tr_TR
dc.contributor.author Doğan, Haluk tr_TR
dc.contributor.department Telekomünikasyon Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Telecommunication Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-26 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:34:01Z
dc.date.available 2015-07-13T10:34:01Z
dc.date.issued 2009-06-29 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, röleli ve işbirlikli iletişim yöntemleri ile FSK/PSK modülasyonu kullanılarak verici anten çeşitlemesi sağlanmıştır. Rölenin veya diğer kullanıcıların alınan bilgiyi çözerek tekrar alıcıya ilettikleri çöz ve aktar yöntemini kullandıkları varsayılmıştır. Çalışmada özel olarak 2FSK/4PSK modülasyonu kullanılarak, röleli ve işbirlikli çeşitlemeli sistemlere ilişkin hata başarımlarının bilgisayar benzetimleri ile analizi yapılmıştır. Hem Rayleigh hem de Nakagami-m sönümlemeli kanallar için analizler yapılmıştır. Benzetimler değişken röle sayılarına ve kaynak ile röle arasındaki kanalın kazanç değerlerine göre yapılmıştır. Çalışmada tek ve çok röleli sistemler için hem kodlamalı hem de kodlamasız yapılar incelenirken, iki kullanıcılı işbirlikli sistemlerde kodlamalı işbirliği tekniği kullanılmıştır. Tez çalışması sonucunda röleli ve işbirlikli sistemlerde 2FSK/4PSK modülasyonu kullanarak 8PSK modülasyonuna göre daha iyi sonuçlar elde edilebildiği gösterilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, transmitter antenna diversity is ensured by using FSK/PSK modulation with relaying and cooperative transmit methods. The decode and forward method in which the relays or the other users decode the signal transmited by the source and then transmit to the destination, is assumed. Computer simulations of relaying and cooperative systems have been done and analyzed by using 2FSK/4PSK modulation technique. Both, Rayleigh and Nakagami-m fading channels have been used in transmission. Simulations have been made by variable relay numbers and channel gains between source and relays. While uncoded and encoded structures for one and multi-relaying systems have been analysed, coded cooperative diversity techniques have been used for the cooperative systems with two users. As a result of this thesis, it is observed that relaying and cooperative systems using 2 FSK/4PSK modulation achive better error performance than the systems using 8PSK. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7704
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject FSK/PSK modülasyonu tr_TR
dc.subject Sönümleme tr_TR
dc.subject Röle tr_TR
dc.subject İşbirlikli sistem tr_TR
dc.subject FSK/PSK modulation en_US
dc.subject Fading en_US
dc.subject Relaying en_US
dc.subject Cooperative system en_US
dc.title Fsk/psk Modülasyonlu Röleli Ve İşbirlikli Sistemler tr_TR
dc.title.alternative Relaying And Cooperative Systems With Fsk/psk Modulation en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9551.pdf
Boyut:
1.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama