Fsk/psk Modülasyonlu Röleli Ve İşbirlikli Sistemler

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-29
Yazarlar
Doğan, Haluk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, röleli ve işbirlikli iletişim yöntemleri ile FSK/PSK modülasyonu kullanılarak verici anten çeşitlemesi sağlanmıştır. Rölenin veya diğer kullanıcıların alınan bilgiyi çözerek tekrar alıcıya ilettikleri çöz ve aktar yöntemini kullandıkları varsayılmıştır. Çalışmada özel olarak 2FSK/4PSK modülasyonu kullanılarak, röleli ve işbirlikli çeşitlemeli sistemlere ilişkin hata başarımlarının bilgisayar benzetimleri ile analizi yapılmıştır. Hem Rayleigh hem de Nakagami-m sönümlemeli kanallar için analizler yapılmıştır. Benzetimler değişken röle sayılarına ve kaynak ile röle arasındaki kanalın kazanç değerlerine göre yapılmıştır. Çalışmada tek ve çok röleli sistemler için hem kodlamalı hem de kodlamasız yapılar incelenirken, iki kullanıcılı işbirlikli sistemlerde kodlamalı işbirliği tekniği kullanılmıştır. Tez çalışması sonucunda röleli ve işbirlikli sistemlerde 2FSK/4PSK modülasyonu kullanarak 8PSK modülasyonuna göre daha iyi sonuçlar elde edilebildiği gösterilmiştir.
In this study, transmitter antenna diversity is ensured by using FSK/PSK modulation with relaying and cooperative transmit methods. The decode and forward method in which the relays or the other users decode the signal transmited by the source and then transmit to the destination, is assumed. Computer simulations of relaying and cooperative systems have been done and analyzed by using 2FSK/4PSK modulation technique. Both, Rayleigh and Nakagami-m fading channels have been used in transmission. Simulations have been made by variable relay numbers and channel gains between source and relays. While uncoded and encoded structures for one and multi-relaying systems have been analysed, coded cooperative diversity techniques have been used for the cooperative systems with two users. As a result of this thesis, it is observed that relaying and cooperative systems using 2 FSK/4PSK modulation achive better error performance than the systems using 8PSK.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
FSK/PSK modülasyonu, Sönümleme, Röle, İşbirlikli sistem, FSK/PSK modulation, Fading, Relaying, Cooperative system
Alıntı