Kentlerde Olimpiyat Yapılarının Değer Kazanması Ve Oyunlar Sonrası Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-03-17
Yazarlar
Deniz, İlke
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Oyunların bütçesindeki artış kentlerin ve oyunların ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirilebilmesini kolaylaştırmıştır. Yapılan yatırımların sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlaması beklentiler arasındadır. Bu aşamada kentlerde oyunlar sonrası sürecin önemi ortaya çıkar. Oyunlar sürecinde kente sosyal ve ekonomik hareketlilik getiren yapıların oyunlar sonrası süreçte yeni fırsatlar yaratması beklenir. Oyunların ihtiyaçları doğrultusunda kente kazandırılan yapıların kent dokusundaki yeri sosyal ve ekonomik fırsatlar yaratabilirken, kent içi sosyal adaletsizlikler gibi sorunları da ortaya çıkarabilir. Bu çalışma ile, konuya ilişkin yapılacak yeni çalışmalar için yardımcı bir kaynak oluşturmasının yanı sıra Olimpiyat Oyunları nın kentlerle kurduğu ilişkiler hakkında daha önce yapılmış araştırmalar ve geçmişte oyunlara ev sahipliği yapmış kentlerin tecrübeleri değerlendirilmiştir. Kentlerde Olimpiyat yapılarının kent dokusu ile kurduğu ilişkiler sorgulanarak elde edilen kazanımları ortaya konulmuştur. Ayrıca oyunlar sonrası sürecin sadece yapıların kent ile kurduğu ilişki sorunsalı olmadığı irdelenerek yapılar özelinde ekonomik, sosyal ve çevresel problemler yaratmayan genel tasarım ilkelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
The increase in the Games’ budget has facilitated the realization of the necessary investments needed for the hosting cities and the Games. One of the expected outcomes of these investments is the issue of sustainability on both social, environmental and economical levels. At this point, the post-game period of the hosting cities emerges as a critical question . The structures that stimulate social and economical progress during the Games are further expected to provide the city with a new set of opportunities after the Games. However much these specifically constructed buildings that respond to the needs of the Games may create continual social and economical opportunities due to their positioning in the urban context, they may also induce certain problems as social injustice or urban imbalance once the Games are through. While this study aims to provide a resource for further investments on the issue, it also covers the previous research on the relationship of the Games with the hosting cities, and evaluates the past experiences of this process. Several questions are posed on the association of the Games with the urban context, and the profit of this relationship is explored. In addition, not only the intricacy of this relationship is studied as the mere resource of the post-game period problems, but the structures are also distinctively examined for further exploration of beneficial design principles that do not generate problems on social and environmental levels.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Olimpiyat Oyunları, Kentsel Kalkınma, Olimpiyat Oyunları sonrası, Olympic Games, Urban Development, Post-Game Period
Alıntı