Erken Bizans Dönemi Horasan Harçlarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-17
Yazarlar
Kahraman, Gülçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezin çalışma konusu İstanbul’da yer alan Erken Bizans Dönemi yapılarında kullanılan horasan harçları üzerinde deneysel çalışmalarla bir değerlendirme yapılmasıdır. Erken Bizans dönemi yapılarının incelenmesi ve bunlardan alınan örnek yerlerinin işaretlenmesi, horasan harçları ile ilgili genel literatür taraması, harçlar üzerinde incelenecek deneysel yöntemlerin tespiti ve incelenmesi, belirlenen deneysel yöntem akış şemasına göre yapıdan alınan örnekler üzerinde deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları tablolar halinde ifade edilmiş ve değerlendirme yapılmıştır.
The subject of this thesis study is to obtain a investigation methodology for khorasan mortars used in Early Period Byzantine Buildings. Investigation and documentation studies on khorasan mortar samples taken from Early Byzantion buildings, a method for investigation of khorasan mortars, many studies that were done by professionals on this issue have been researched. The tests’ results have been compared and evaluated in order to find the similarities and differences between the khorasan mortars taken different early period Byzantine historic buildings. And, the properties of khorasan mortars have been determined. These properties were presented on tables. As a conclusion, an investigation methodology for khorasan mortars was obtained by the help of previous studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Horasan harçları, Erken Bizans dönemi yapıları, deneysel yöntemler, Khorasan mortars, early period Byzantine buildings, test methods
Alıntı