Mekanda Kişiselleşme Ve Kendileme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ellialtıoğlu, Betül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmayla, tasarımcının mekanın kullanıcısı olan insana, değişen ve pek çok etkenle birlikte farklılaşabilen bir varlık olarak bakabilmesi hedeflemiş, mekanın kişiselleşme ve kendilenmesinin önemi çeşitli örneklerle gösterilerek, tasarıma yeni bir bakış açısı getirilmiştir. Çalışmanın tasarımcıyı getirmeye çalıştığı nokta ise; merkezinde insan olan ve potansiyel taşıyan, esnek, katılımcı tasarım anlayışının yaygınlaşmasıdır.
In this study, tried to bring a new point of view to the designer so that he can perceive people which are the users of space as evolving and differing entities under various factors. For this purpose examples from personalization and appropriation of space are given. This is to give the designer an understanding of flexible and collective design which centralizes the individual.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
insan, çevre, alan, kişiselleşme, kendileme, mekan, özel mekan, yarı özel mekan, genel mekan, human, environment, territory, personalization, appropriation, space, private space, semi private space, general space
Alıntı