Doğrusal Olmayan Analiz İçin Kullanılan Ticari Programlarının Çerçeve Sistemler İçin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-02-04
Yazarlar
Gencer, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde performansa dayalı tasarım yönetmelikleri çerçevesinde doğrusal olmayan analizler daha sık yapılır hale gelmiştir. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, doğrusal olmayan analiz yöntemleri üzerine uzun yıllardır yapılan araştırmalar, bu araştırmaların neticesinde geliştirilen akademik programların ticarileşmesi, pratikte ihtiyaç duyulan analizlerin daha rahatlıkla yapılmasını sağlamıştır. Ülkemizde önümüzdeki yıllarda yayınlanması beklenen yeni deprem yönetmeliği çerçevesinde de özellikle bazı yapı türleri için (örnek: yüksek binalar, taban yalıtımlı binalar) doğrusal olmayan analizlerin zorunlu olacağı tahmin edilmektedir. Bundan dolayı şu anda hali hazırda pratikte kullanılan ve doğrusal olmayan analiz yapabilen ticari programların karşılaştırılması faydalı olacaktır.
Nonlinear analyses of structures within the performance based design framework have become more common in the past decade. The development of computer technology, research conducted on the nonlinear analysis in the past several decades and commercialization of academic research software made nonlinear analysis of structures more accessible to research and engineering community. It is also expected that nonlinear analysis would be mandatory for some type of structures (for example, tall buildings and base isolated buildings) in Turkey due to the new seismic design regulations that will be published in the following years. Therefore, it is considered that comparison of commercial analysis software that are capable of conducting nonlinear analysis and that are already used in practice would be beneficial.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Düzlem Çerçeve Sistemler, Betonarme Çerçeve, Plastik Mafsal, Plane Frame Systems, Reinforced Concrete Frame, Plastic Hinge
Alıntı