Basit Mesnetli Simetrik Çapraz- Ve Açili- Tabakali Kompozit Kirişlerin Etkileşimli Serbest Titreşimleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Çevik, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Basit mesnetli tabakalı kompozit kirişlerin düzlem-dışı eğilme ve burulma etkileşimli serbest titreşimleri ANSYS 10.0 yazılımı kullanılarak sonlu eleman yöntemiyle incelenmiştir. Dönme ataleti ve kayma deformasyonu etkileri analizde dikkate alınmıştır. Simetrik dizilişe sahip hem çapraz- hem de açılı-tabakalı kirişlere ait sayısal uygulamalar yapılmış, doğal frekanslar ve mod yapıları analiz edilmiştir. Tabaka açısı, malzeme elastisite modülü, boy/kalınlık ve genişlik/kalınlık oranları ile tabaka sayısının doğal frekansa etkileri parametrik olarak araştırılmıştır. Sonlu eleman modelinin geçerliliği, literatürde mevcut değerler ile karşılaştırma yapılarak gösterilmiştir.
Coupled out-of-plane and torsional free vibrations of simply-supported laminated composite beams is studied by finite elements method using ANSYS 10.0 software. The rotary inertia and shear deformation effects have been included in the analysis. Numerical applications are carried out for symmetric cross- and angle-ply beams; natural frequencies and mode shapes are analyzed. Parametric studies are performed to study the effects of layer angle, material orthotropicity, length/thickness and width/thickness ratios and layer number on natural frequencies. The validity of the finite element model is shown by comparing the results with those available in the literature.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı