Bir Deplasman Bileşenini Minimum Yapan Malzeme Yayılışının Tayini İçin Algoritma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İmre, Ali Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek Lisans Tezi olarak sunulan bu çalışmada, gözönüne alınan sabit bir malzeme hacmi için, seçilen bir yerdeğiştirme bileşenini minimum yapan malzeme yayılışının elde edilmesi amacıyla sayısal bir hesap algoritması geliştirilmiştir. Sabit yükler etkisindeki düzlem çubuk sistemin elemanları küçük parçalara ayrılarak sonlu elemanlar biçiminde idealleştirilmekte ve her bir küçük parçada eğilme momenti ve enkesit karakteristiklerinin değişmediği kabul edilmektedir. Çalışmada, algoritmanın nasıl uygulandığını göstermek üzere dört adet dolu gövdeli ve bir adet kafes sistem incelenerek, seçilen yerdeğiştirme bileşenleri ve sabit malzeme hacimleri için optimum kesit boyutları elde edilmiştir. Geliştirilen algoritma, dikdörtgen kesit dışındaki kesit şekillerini ve sonlu elemanlar ortamında idealleştirilebilen yüzeysel taşıyıcı sistemleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir.
In this study, which is presented as MSc. Thesis , A numerical algorithm is developed in order to obtain optimum cross- sectional area function that minimize a chosen displacement component for a constant material volume. The members of frame subjected to constant external forces are divided into small segments with constant internal forces and cross- sectional areas. The algorithm may also be applied to the design of trusses with small changes. Five illustrative examples are also given to show how the algorithm works. The algorithm may be extended to optimization of frames which have different cross-sectional shapes and optimization of plates idealized by finite and constant thickness elements.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Algoritma, Optimizasyon, Sonlu Elemanlar, Algorithm, Optimization, Finite Elements
Alıntı