Mekansal Bilgi Ve Güncel Bilişim Akımları

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-02
Yazarlar
Yılankıran, F. Çelik
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mekansal bilgi teknolojilerinin Türkiye için nasıl uygulanabilir kılınabileceğinin incelendiği bu çalışmada; aşamalı olarak, gelişmiş ülkelerde pratiklendirilen mekansal bilgi projelerinin bağlamına ulaşılmaktadır. Temel bir CBS incelemesi yapıldıktan sonra, Web akımının temelleri teknik bir açıdan incelenmektedir. Bu iki konunun günümüzde kavuştuğu girişik platformda doğan yeni bir tasarım süreci, Web CBS, ele alınmaktadır. Bu konu işlendikten sonra, bu teknolojinin farklı bir uygulaması; geniş ölçeğe sahip mekansal veri altyapılarının önyüzünü teşkil eden ve onların başarısını belirleyen belki de en önemli bileşen olan; bunun için de kullanıcıların verimli bir doğada faydalanması, etkin bir şekilde kullanması beklenen mekansal veri portalları ayrıntılandırılmış; mekansal veri altyapıları, teknik, yasal gibi yönleriyle takip edilmiştir. Teknik ve bürokratik süreçler irdelenip, elverişli bir tasarımın evrensel bir formülü olmadığı; fakat katılımcılar ve geliştiricilerin göstermesi gereken unsurlar ve bu niteliklerin önemi, projenin muvaffakiyetinde hayati oldukları ortaya konulmaktadır. Bir mekansal veri portalından beklenebilecek birtakım işlevler örnek bir uygulamada, uygulamanın olumlu ve olumsuz olabilecek yönleriyle işlenmektedir. Son olarak, halihazır bilgiyle mekansal girişimler bir kez daha gözlemlendikten sonra; Türkiye’nin bu gibi bir girişim için halihazırda sahip olmadığı, ya da olamadığı yeterlilikler önceki başlıklara yapılan göndermelerle öne sürülmekte, önerilerle desteklenmektedir.
In this project, which emphasizes the conventions needed for Turkey to become a feasible environment for spatial information technologies; the concept of spatial information projects practiced in developed countries have been gradually achieved. Following a broad review of geographic information systems, the Web trend have been observed in a technical nature. Perhaps a branch growing through the fusion of these two popular topic; a contemporary design approach, Web CBS, have been represented. Succeeding this process, a particular implementation of this notion; the interface among large-scale spatial infrastructures and users; a constituent of key importance for the success of such thorough projects, spatial data portals, have been assessed in detail. Further; geospatial data infrastructures have been revised with their various aspects; as such, technical, and juristical. Once these figures studied, it is suggested that no proper accomplishment blooms through a universal formula; that, however, there is a range of qualities which contributors and developers should possess and execute; and that these characteristics are decisive for the eventual fulfillment of project goals. Several operation anticipated from a typical spatial portal have been elaborated on a sample application, together with its possibly constructive, and unwelcome traits. Atop formerly indicated basis, spatial data portals have been reevaluated. Lastly; qualifications which are not, or that can’t become a part Turkey’s toolkit have been proposed through references to aforementioned topics, with supportive suggestions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
mekansal, bilgi, portallar, veri, altyapıları, spatial, information, portals, data infrastructures
Alıntı