Türkiyenin Bayrak Ve Liman Devleti Olarak Yükümlülükleri Yerine Getirmesi Ve Etkinliğinin Sağlanması Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Açıkgöz, Ramazan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
TÜRKİYENİN BAYRAK VE LİMAN DEVLETİ OLARAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMESİ VE ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI MODELİ
PORT AND FLAG STATE APPLICATIONS FOR THE PURPOSE OF PROVIDING MARITIME SAFETY AND SECURITY, MANDATORY MODEL RELATED TO LIABILITIES AND EFFECTIVENESS OF TURKEY AS BOTH PORT AND FLAG STATE
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Liman Devleti kontrolü, Bayrak Devleti kontrolü, Kıyı Devleti, Port State Control, Flag State Control, Coastel State
Alıntı