Baltalimanı-sarıyer Arası Sahil Kuşaklama Kollektörleri Kazılarında Kullanılan Mikrotünel Makinelerinin Performans Ve İtme Kuvvetleri Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Bostancı, Ertan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; aç-kapa yöntemine alternatif boru hattı döşeme yöntemi olan mikrotünelciliğin genel anlatımı yapılmış ve bu yöntemin uygulandığı Baltalimanı-Sarıyer Sahil Kuşaklama Kollektörleri projesinin güzergah jeolojisi ve kullanılan 2 adet çamur basınçlı AVN600XC model mikrotünel makinesinin teknik özellikleri verilmiştir. Laboratuvar deneyleri, şirket kayıtları ve saha gözlemlerinden elde edilen bilgiler ışığında mikrotünel makinelerinin ilerleme hızları formasyon tipine göre ortaya konmuştur. Tutulan günlük raporlara ve makine kayıtlarına göre 8,71 m/gün, hakediş raporlarına göre toplamda 7,99 m/gün, tek bir makine için 5,16 m/gün ilerleme hızı; saha gözlemlerine göre ise anrojman kayada 0,32 m/saat ve dolguda 0,83 m/saat net kazı hızı hesaplanmıştır. Ayrıca, teorik ve empirik tahmin yöntemleriyle hesaplanan itme kuvvetleri ile gerçekleşen itme kuvvetleri karşılaştırılmıştır. Yumuşak ortamda; emprik yöntemler, teorik yöntemlere göre arazide gerçekleşen değerlere daha fazla yaklaşmıştır. Kaya ortamda; keskilerin üzerine alabileceği yükler ile boru ve makine ağırlığından dolayı meydana gelen sürtünme göz önüne alınarak itme kuvvetleri hesaplanmıştır. Tahmin edilen itme kuvvetleri, gerçekleşen itme kuvvetinin 0,84 katı bulunmuştur.
Microtunnelling which is alternative method of pipeline installation to cut and cover is generally described and geology of Baltalimanı-Sarıyer Coast Banding Collectors Project route and technical specifications of two AVN600XC slurry type microtunnelling machines are summarized. Advance rates are analyzed according to formation type through the data gathered by laboratory tests, company records and field observations . Advance rates are estimated as 8.71 m/day with reference to daily reports and machine records ; totally 7.99 m/day and 5.16 m/day per machine with reference to payment documentaries. Net cutting rates are estimated as 0.32 m/h in filled rock and 0.83 m/h in fill ground with reference to field observations. Also, jacking forces are estimated by theoretical and empirical methods are compared to the realized jacking forces. In soft ground; the values obtained by empirical methods are closer to realized values in comparison with theoretical methods. In rock conditions; jacking forces are calculated by taking into consideration of the loads on the cutter and the friction force caused by pipe and machine weight. Estimated jacking force values result in 0,84 times than realized values.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Anahtar Kelimeler: Çamur basınçlı mikrotünel makinesi, Boru itme, Günlük ilerleme hızı, Net kazı hızı, İtme kuvvetleri, Slurry microtunnelling machine, Pipejacking, Daily advance rate, Net cutting rate, Jacking forces
Alıntı