Fiber Takviye Açısının Tabakalı Kompozit Levhaların Kritik Burkulma Yüküne Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Solmaz, Murat Yavuz
Kaman, Mete Onur
Turan, Kadir
Turgut, Aydın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, çapraz takviyeli cam fiber ve epoksi matriksten üretilmiş tabakalı kompozit levhaların burkulma analizleri, farklı fiber takviye açılarında simetrik ve aııti simetrik tabaka dizilimleri için deneysel ve sayısal olarak yapılmıştır. Öncelikle eksenel basınç yükü altında iki ucundan ankastre mesnetlenmiş ortasında dairesel delik bulunan levhaların deneysel kritik burkulma yükleri bulunmuştur. Daha sonra ANSYS paket programında levhaların sonlu eleman modelleri hazırlanarak sayısal burkulma yükleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılarak grafikler halinde sunulmuştur. Anti simetrik tabaka dizilimine göre simetrik tabaka dizilimli kompozit levhaların burkulma yükleri daha düşük olarak bulunmuştur. Fiber takviye açısının levhaların yükleme ekseninden uzaklaşmasıyla da kritik burkulma yüklerinin düştüğü görülmüştür.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Tabaklı kompozit malzemeler, Sonlu elemanlar metodu, Burkulma analizi, Laminated composite materials, Finite element methods, Buckling analysis
Alıntı