Bursa’daki İpek Fabrikaları Ve İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının Korunması

dc.contributor.advisor Ahunbay, Zeynep tr_TR
dc.contributor.author Oral, Elif Özlem tr_TR
dc.contributor.department Restorasyon tr_TR
dc.contributor.department Restoration en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-03-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-04T15:11:31Z
dc.date.available 2015-12-04T15:11:31Z
dc.description (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Osmanlı Devleti ne başkentlik yapan Bursa, 14. yüzyıldan itibaren ipekçiliğin önemli bir merkezi haline gelmiş ve bu önemini 20. yüzyılın ortalarına kadar korumuştur. Osmanlı Devleti, 19. yüzyıldan itibaren Avrupa’da gelişen ipek sanayii için hammadde üretir gelmiştir. Batı’ya yarı mamul girdi üretme amacı, Batı’dan teknoloji ithalini zorunlu hale getirmiş ve böylece Bursa’da buhar gücüyle ipek iplik çeken filatür fabrikaları inşa edilmiştir. Cumhuriyet in ilk yıllarından sonra dokuma sektörünün yeniden canlanmasıyla kentteki ipek fabrikalarının sayısı hızla artmıştır. Bursa’da ipekçilikteki endüstrileşme girişimleri 1980 sonrasında Uzakdoğu dan ipeğin daha ucuza ithal edilmesiyle terk edilmiştir. Bursa nın tarihi kent dokusu içinde yer alan onbir ipek fabrikası, ipekçilikle ilgili endüstri mirasının son temsilcileridir. Çalışma kapsamında bu fabrikaların ipek üretimine yönelik iş şemaları ve mimari özellikleri araştırılmış, ipek üretiminin fabrika üniteleri üzerindeki mimari etkileri irdelenmiştir. Bu amaçla onbir fabrikanın fotoğrafik tespitler yapılmış, içinde çalışma izni sağlanabilen ünitelerin envanter fişleri ve 1/200 ölçekli rölöveleri hazırlanmıştır. Fabrikaların koruma sorunları gözlenmiş ve çözümleri için öneriler geliştirilmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan endüstri mirası kavramı ve bu mirasın yeniden değerlendirilmesinde yurtdışındaki uygulamalar incelenerek, Bursa’nın ipekçilik tarihi ve kentsel dokusunun gelişimi ile ilgili birer belge olan bu fabrika yapılarının gelecek kuşaklara aktarılabilmeleri için yeniden kullanım olasılıkları tartışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Bursa, once the capital of the Ottoman Empire, became an important sericulture center during the fourteenth century and preserved its importance until mid twentieth century. Starting in the nineteenth century, the Ottomans mainly produced raw silk for the developed silk weaving industry in Europe. The semi-finished production for Europe urged the import of technology from the West and the steam-powered silk factories that took an important part in Bursa s physical development started to appear around the city in the middle of the nineteenth century. With the revival of the weaving sector in the early years of the Turkish Republic, a great number of silk factories started to operate in Bursa. The sericulture came to end about 1980 with the import of cheaper silk from the Far East. Eleven silk factories exist within the historic city of Bursa. These factories that are the living documents of Bursa s sericulture history and urban development have been studied and recorded photographically. Their work-flow scheme and architectural features have been examined. 1/200 scaled surveys of factory units have been prepared. In order to preserve these buildings that are under risk due to neglect or modification, the conservation applications of similar heritage in Europe have been examined. Accordingly, conservation proposals have been developed for the industrial heritage related to sericulture in Bursa and also the re-use potentialities of these factories have been discussed. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11048
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Osmanlı tr_TR
dc.subject Bursa tr_TR
dc.subject İpekçilik tr_TR
dc.subject İpek fabrikaları tr_TR
dc.subject Endüstri Mirası tr_TR
dc.subject Koruma tr_TR
dc.subject Ottoman en_US
dc.subject Bursa en_US
dc.subject Sericulture en_US
dc.subject Silk Factories en_US
dc.subject Industrial Heritage en_US
dc.subject Conservation en_US
dc.title Bursa’daki İpek Fabrikaları Ve İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının Korunması tr_TR
dc.title.alternative Silk Factories In Bursa And The Conservation Of The Industrial Heritage Related To Sericulture en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8321.pdf
Boyut:
140.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama