Marmara Denizinden Alınan Anoksik Sedimentteki Arkeal Ve Bakteriyel Çeşitliliğin İncelenmesi

dc.contributor.advisor İnce, Orhan tr_TR
dc.contributor.author Çetecioğlu, Zeynep tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-10T15:21:07Z
dc.date.available 2015-04-10T15:21:07Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, “denaturant gradient gel electrophoresis” (DGGE) yöntemi kullanılarak Marmara Denizi’nin farklı noktalarından alınan anoksik sedimentlerdeki mikrobiyal komünite incelenmiştir. Marmara Denizi’nin 6 farklı noktasından alınan numunelerden önce genomik DNAlar çıkartılmış, ardından DNA’ların 16S rDNA’ları polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yardımıyla çoğaltılmıştır. Son olarak DGGE yöntemi kullanılarak Marmara Denizi’nin farklı noktalarından alınan sediment örneklerindeki bakteriyal ve arkeal komünitelerin benzerlikleri incelenmiştir. En son adım olarak da Quantity One programı kullanılarak bir filogenetik ağaç çıkartılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Marmara Denizi’ndeki anoksik sedimentlerde 26 farklı bakteriyal ve 27 farklı arkeal tür tespit edilmiştir. Moleküler çalışmalara ek olarak, sedimentler kimyasal açıdan da incelenmiş ve ağır metal, toplam karbon (TK), toplam organik karbon (TOC), toplam katı madde (TKM) ve toplam uçucu katı madde (TUKM) analizleri yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, microbial community in anoxic marine sediments which were taken from different six regions of the Marmara Sea was analyzed using the “denaturant gradient gel electrophoresis” (DGGE). Firstly, genomic DNAs of microorganisms were extracted from the sediment samples and 16S rDNAs were amplified via polymerase chain reaction (PCR). Then, similarities of archaeal and bacterial diversities in anoxic marine sediments which were taken from six different points from the Marmara Sea were investigated using DGGE. Finally, a phylogenetic tree was drawn via Quantity One. In conclusion, 26 different bacterial species and 27 different archaeal species were found. In addition of molecular studies, sediment samples were analyzed chemically. Heavy metal, total carbon (TC), total organic carbon (TOC), total solid (TS) and total volatile solid (TVS) contents of sediments were examined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/662
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Anoksik deniz sedimenti tr_TR
dc.subject Marmara Denizi tr_TR
dc.subject DGGE tr_TR
dc.subject 16S rDNA tr_TR
dc.subject Anoxic marine sediments en_US
dc.subject the Marmara Sea en_US
dc.subject DGGE en_US
dc.subject 16S rDNA en_US
dc.title Marmara Denizinden Alınan Anoksik Sedimentteki Arkeal Ve Bakteriyel Çeşitliliğin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Archaeal And Bacterial Diversity In Anoxic Marine Sediments From The Marmara Sea en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3987.pdf
Boyut:
1.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama