Hücresel Üretim Sistemlerinde Çifte Kaynak Kısıtları Altında Sistem Performansını İyileştirme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Beyhan, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, literatür taraması sürecinde incelenen makaleler bir tabloda özetlenmiştir. Çalışmada, grup teknolojisinden yararlanılarak hazırlanmış gerçek bir üretim tesisindeki hücrelerden biri incelenmiştir. Hücrede gerçekleştirilen üretim, bazı kabuller yapılarak ARENA simülasyon programına aktarılmıştır. Benzetim sırasında, parti büyüklüğü, kuyruktan iş seçim stratejisi ve hücrede çalışan işgören sayısı faktörleri incelenmiştir. Performans kriteri olarak; her bir parça tipinin üretim miktarları, toplam üretim miktarı ve ortalama temin süreleri ve işgören kullanım oranı dikkate alınmıştır. Çalışma, iş gören kısıdının da dahil edilmesi ile bir çifte kaynak kısıdı sistemi haline gelmiştir. Ayrıca bu çalışmada literatürde çok fazla incelenmemiş olan kuyruktan iş seçim stratejileri üzerinde inceleme yapılmıştır. Simülasyon deneylerinin sonuçlarına göre hücrede çalışan işgören sayısı sekizden altıya düşürüldüğünde toplam üretilen parça miktarında bir değişiklik olmamaktadır. Kullanılan kuyruktan iş seçim stratejisine göre üretilen üç parça tipinin oranları değişmektedir.
In this research, the articles which were studied during the literature review are summarized in a table. Also in this research, one part of a real-life production system which is designed according to the cellular manufacturing was examined. Some assumptions were made during forming a simulation model in ARENA simulation program from the real production cell. In this simulation study three factors (batch size, work selection strategy from the queue and number of workers in the cell are considered. Production quantities of each part, overall production quantity and mean flow time for each part take into consideration as performance criteria. By modeling the worker in the simulation the problem became a dual resource constrained (DRC) system. Also, in this research work selection from the queue strategies were examined which was not so much considered in the literature. The results of the simulations show that the number of workers could be reduce from eight to six, and this reduction do not produce a difference between total production quantities. The work selection strategies from the queue affect the production rates of the three part types.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Hücresel üretim, çifte kaynak kısıdı, simülasyon modelleme, Cellular manufacturing, Dual resource constraints, Simulation modelling
Alıntı