Nano Uydular İçin Yeni Bir Konsept Yapı Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
16.08.2011
Yazarlar
Cihan, Melahat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezin konusu İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Aviyonik Laboratuvarı tarafından yürütülen ve TUBİTAK tarafından desteklenen ITU pSAT II uydu projesinin yapısal altsistemiyle alakalıdır. Bu tez, genel olarak küp uydular hakkında kısa bir tarihçe vererek başlıyor ve sonra özel olarak ITUpSAT I’i tanımlıyor. İkinci bölüm Türkiye’nin ikinci küp uydusu olan ITU pSAT II’nin pek çok alt sistemi hakkında bilgi veriyor. Üçüncü bölüm özel olarak ITU pSAT II projesinin yapısal alt sistemi üzerinedir. Bu bölümde, uyduların tasarım felsefesi, fırlatma aracı, ayrılma sistemi, küp uydu standartları, uydunun yapısal ve fiziksel gereksinimleri ve malzeme ve fırlatma yükleri hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü ve beşinci bölümler küp uydular ve özellikle de ITU pSAT II yapısı için düşünülen iki farklı konsept tasarımı hakkındadır. Her ikisi içinde modelleme analizler ve sonuçlar tartışılmış ve sonuç olarak bunlardan biri seçilmiştir.
This thesis is about the structure and mechanism subsystem of the ITU pSAT II satellite project of Control and Avionics Laboratory of Istanbul Technical University Aeronautics & Astronautics Faculty and supported by TUBITAK. This thesis will start by giving a brief history of cubesats in general, and then describes the specifically ITUpSAT I. Second chapter gives information about several subsystems of the second cubesat project in Turkey, ITU pSAT II. Third chapter is about specifically structural subsystem of the project ITUpSAT II. In this chapter, brief information is given for design philosophy of a satellite, launch vehicle, and deployment system, cubesat standardization, structural and physical requirements of the satellite and material and launch loads. Fourth and fifth chapters describes these two different concept design that built for cubesats and specifically ITU pSAT II. Modeling, analyzing and results are discussed for both of them and one is selected finally.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
nano-uydular, yapısal tasarım, yapısal analiz, nanosatellites, structural analysis, structural design
Alıntı