Bir Toki Konut Örneğinde Isıtma Ve Soğutma Enerji Yüklerinin Farklı İklim Bölgelerine Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-04
Yazarlar
Ünsal, Başar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda toplu konut uygulamalarının giderek artması ile iklim bölgelerine bağlı olarak ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacının da giderek artması konutlarda ısıtma ve soğutma enerjisi giderlerini azaltıcı yönde çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde toplu konut uygulamalarının artmasında TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) uygulamalarının etkin rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışma TOKİ Konut uygulamalarından bir konut örneği ele alınarak farklı iklim bölgeleri için enerji yüklerinin hesaplanması ve enerji yüklerini azaltıcı yönde önerilerin geliştirilmesini ele almıştır. Çalışmanın temel amacı, farklı iklim bölgeleri için TOKİ C tipi konutlarında kullanıcı konforunu sağlayarak enerji performansının artırılması ve enerji korunumunu sağlayan çözümlerin ortaya konmasını sağlamaktır. Enerji etkin yenileme kapsamında farklı iklim bölgelerinde alternatiflerin uygulanması durumunda TOKİ C tipi konut örneğinin ısıtma ve soğutma enerjisi yükleri hesaplanmış ve elde edilen bulgular grafikler aracılığıyla açıklanmıştır. Enerji simülasyonları, bina için ve ısıl zonlar (binada bulunan daireler) için ayrı ayrı yapılarak; farklı yönlendiriliş durumlarının, TS 825’de öngörülen sınır U değerlerini sağlayan opak bina kabuğu detaylarının, farklı saydamlık oranlarının, farklı saydam ve opak katmanlaşma detaylarının sağlanmasıyla enerji etkinliği açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.
In recent years, the becoming widespread of mass housing applications and the increase in energy demand for heating and cooling depending upon the climate regions, necessiates detailed solutions for reducing the energy expenses for heating and cooling the residential buildings. Nowadays it is known that applications of TOKI (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) have significant role in becoming widespread of mass housing. Therefore, this study covers energy simulation calculations and developing recommendations in order to reduce the energy loads for different climate regions, regarding a reference residential building of TOKI applications. The main aim of the study is to develope strategies oriented to increase the energy performance depending upon the thermal comfort conditions of the users in TOKI C type housing in different climate regions and setting forth solutions to provide energy conservation. Cooling and heating energy loads of type C housings are calculated in case of applied alternatives in different climate regions within the scope of energy efficient renovation and the obtained findings are explained by means of the graphs. Energy simulations are done seperately for the building and for the thermal zones (flats in the building). Therefore, different orientation cases, different transculency rates, details of opaque building envelope that satisfies limiting U values estimated in TS 825 and the details of different transculent and opaque stratifications are examined in terms of energy efficiency.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Enerji Etkin, Isıtma Enerjisi, Soğutma Enerjisi, İklim Bölgeleri, Energy Efficient, Heating Energy, Cooling Energy, Climate Regions
Alıntı