Polı(glisidil Metakrilatın) Çapraz Bağlı Pvc Üzerinden Graft Kopolimerinin Tersiyer Amin İle Modifikasyonu Ve Sudan Asidik Boyar Maddelerin Giderilmesinde Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-20
Yazarlar
Yorgun, Gülden
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ATRP yöntemiyle, glisidil metakrilat kısmen dehidroklorine edilmiş PVC (DHPVC) üzerine aşılanmış ve bu reaksiyonun polimerizasyon kinetiği incelenmiştir. Daha sonra elde edilen polimerik reçinenin dietilaminin aşırısı ile reaksiyonunda, tersiyer amin içeren polimerik reçine elde edilmiştir. Yüzeyden başlama polimerizasyon yöntemiyle PVC polimerinin yetersiz kalabilen yüzey özellikleri, çeşitli fonksiyonel grupların takılmasıyla geliştirilmiştir. Polimerlere takılabilen birçok fonksiyonel grup arasında epoksi grup, birçok kimyasal reaksiyon ile modifiye edilebildiğinden, oldukça önemli sayılmaktadır. Epoksi gruplar amin gibi çeşitli reaktiflerle halka açılması reaksiyonuna uğrarlar. Bu yüzden epoksi grup taşıyan polimerler birçok fonksiyonlandırma olanağı sunarlar. Yüzey özellikleri geliştitirilmiş polimerik reçine FT-IR ve UV gibi spektrofotometrik ve analitik yöntemlerle karakterize edilmiştir. Polimerik reçinenin değişik pH ortamlarında boya tutma kapasiteleri çalışılmıştır. Polimerik reçinenin 0.3-0.45 g boya / g reçine gibi yüksek miktarda anyonik boya tutabildiği tespit edilmiştir. Farklı pH’larda çalışılması boya tutma özelliğini çok etkilememektedir. Polimerik reçinenin değişik pH aralıklarında çalışabilmesi, ve rejenerasyon çalışmalarının da tatmin edici seviyede olması, reçinenin endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirliği açısından önemlidir.
In this study, glycidylmethacrylate is grafted onto partially dehydrochlorinated poly(vinyl chloride) (DHPVC) using ATRP method and polymerization kinetics of the reaction is studied. Then, the polymeric resin was interacted with excess of diethylamine, giving a tertiary amine containing sorbent. Surface initiated polymerizations have been widely used to overcome inadequate properties of poly(vinylchloride) (PVC). Epoxy group is one of the most important type to be integrated into polymers. This functional group can be modified using various chemical reactions to introduce different functional properties onto the polymeric surfaces. They undergo ring opening reaction with various compounds like amine groups. For this reason, polymers with epoxy groups offer numerous functionalization possibilities. This polymeric resin will be characterized by using spectrophotometric methods such as FT-IR , UV and analytical methods. Dye loading capacities of the resin was studied in water and different pH medium. The resin shows reasonably high dye sorptions as high as 0.3 – 0.45 per gram polymer. There are no big differences depending on pH. It is important to note that the resin can be used in a wide pH range. This property is important in utilization of the resin in industrial applications. Ability of the polymeric resin to work at different pH media, and the satisfying regeneration capacities for different anionic type dyes makes the polymeric resin important to be utilised for different industrial applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
ATRP, Boya Adsorbsiyonu, polimerik sorbent, PVC, ATRP, Dye Sorption, Polymeric Sorbent, PVC
Alıntı