Mimari Tasarım Stüdyo Eğitiminde İletişim

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Arıdağ, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu araştırmanın temel konu alanı mimari tasarım stüdyolarıdır. Araştırmada, danışan-danışman etkileşimini aydınlatacak danışman davranışı, danışanın merkezde olduğu bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Tasarlamanın nasıl öğrenildiğini ve tasarlama davranışının dil temelli yapısının içeriğini açıklayabilmek üzere, danışanla etkileşim içindeki danışmana yer verilmektedir. Burada savunulan görüş, özellikle stüdyoda, tüm ifade araçlarının ortak noktası olarak söze dökülmeleri ihtiyacıdır. Her türlü ifadenin söze dökülmesi, deneyimin farkındalığını arttıran önemli bir araçtır. Söze dökülen ifade, araştırmanın savunduğu görüşün modeli olarak diyalogla anlam kazanır. Araştırma, stüdyo ortamında etkileşimin niteliğini belirleyen danışmanın davranışını, dil temelinde anlamaya yöneliktir. Danışmanın tavrı ve bu tavrın psikolojik ve felsefi temelleri stüdyo eleştirileri çerçevesinde incelenmektedir. Bu incelemeye, stüdyo ortamındaki gözlemlerden yola çıkılarak bakılmıştır. Araştırmada, stüdyo yaşantısı ve onun önemli bir parçası olan masa başı stüdyo eleştirilerinin çok yönlü düşünmek ve yeniyi üretmek için açık bir seçenek sunduğunu düşünülerek, tasarım eleştirisindeki farklı yaklaşımları ortaya koyan empatik ve etik danışman tavrını açıklamak hedeflenmektedir.
The main subject area of this study is the architectural design studios. The advisors attitude in determining the student-advisor interaction has been considered from a student centred approach point of view in this study. In order to explain how design is learnt and the content of the verbal based design attitude structure, the advisor in interaction with the student is considered. The view that is advocated in this study is that especially in the studio, common to all means of expression is verbal interaction. Verbal expression is an important tool in increasing awareness in experience. Verbal expression finds meaning in dialogue. The study is geared towards understanding the advisors attitude, which determines the quality of interaction in studio environment, at verbal basis. The advisors attitude and the philosophical as well as psychological basis of this attitude is considered in the framework of studio criticisms. Observations made at studio environments were used in the study. The study aims to explain the attitude of an emphatic and ethical advisor who puts forward different approaches in criticising design. The reason for this choice is the belief that such an advisor encourages many sided thinking and production of new ideas which is an important aspect of studio life.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Mimari Tasarım Stüdyosu, Diyalog, Empati, Etik-Estetik, Architectural Design Studio, Dialogue, Empathy, Ethics-Esthetics
Alıntı