Ticari Bir Taşıtta İç Akustik Araştırması Ve İyileştirme Yöntemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-08
Yazarlar
Taş, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gün geçtikçe gelişen dünyamızda kirlenme ciddi bir sorun olmaya başlamıştır. Bu noktada gürültü kirliliği de önemli bir faktördür. Gürültü kirliliğine önemli katkısı olan trafik ve taşıt gürültüsünün azaltılması son yıllarda üzerinde fazlasıyla durulan bir konu haline gelmiştir. Günümüz teknolojisi düşünüldüğünde her geçen gün daha kaliteli taşıtların müşteri beğenisine sunulması kaçınılmazdır. Firmalar daha estetik dış görünüşe sahip, daha düşük yakıt tüketen ve daha ucuz araçlar üretmek için birbirleriyle yarışmaktadırlar. Taşıt içerisinde meydana gelen gürültü ise kullanıcılar açısından temelde konfor parametresi olarak düşünülse de dolaylı olarak sürüş kalitesini artırdığı için güvenliğin de bir parçasıdır ve müşterilerin tercih parametrelerinden biri olmaya başlamıştır. Bu sebeple özellikle müşteri memnuniyeti düşünülerek üreticiler taşıt iç gürültüsünün azaltılması yönünde ciddi harcamalar ve araştırmalar gerçekleştirmektedirler. Sanılanın aksine bu çalışmalar taşıt gibi birçok sistemin bir araya gelmesiyle meydana gelmiş bir makinada oldukça zordur. Öncelikle taşıtın birçok alt sistemden meydana gelmesi sebebiyle fazlasıyla kompleks olması yapılacak herhangi bir değişikliğin kolaylıkla uygulanmasına olanak sağlamamaktadır. Diğer taraftan taşıt gibi bir yapının kısıtlı hacim ve ağırlık gibi faktörlerinin yanında maliyetinin düşürülmesi hedefi çalışmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada gürültü ve titreşimin temelleri öncelikle ele alınacaktır. Sonrasında günümüz otomotiv firmalarının “Titreşim ve Gürültü Kontrolü” (NVH) departmanlarında kullanılan ölçüm aletleri ve çeşitli ölçüm yöntemlerine yer verilecektir. Ardından iç gürültü seviyesinin fazla olduğu düşünülen bir ticari taşıt üzerinde, araç iç akustiğini iyileştirmeye yönelik yapılmış ölçümlere yer verilecektir. Son olarak kullanılan ölçüm yöntemlerinin sağladığı faydalar ve örnek taşıt üzerinde yapılacak iyileştirmeler sonrasında meydana gelen farklar kıyaslanacak.
Pollution has become a very disturbing problem in our developing world. Noise pollution is an important factor in this aspect. In recent years, researches on traffic and vehicle noise, which contribute to pollution, have become a serious subject. Considering today’s technology, it is inevitable to produce and sell higher quality vehicles. There is a big competition between companies to produce a car with an aesthetic design, lower fuel consumption and with reasonable prices. Interior noise of a vehicle is considered as a comfort parameter; however it is also a parameter which affects driving safety because it increases the driving quality. For this reason, companies are performing R&D projects in order to improve vehicle interior acoustics and customer satisfaction. Reducing vehicle interior noise is a difficult task to do. The main difficulty is the complexity of the subsystems in a vehicle which makes it hard to apply a change. Apart from this, limited volume and mass restricts any change on the vehicle. These improvements increase the cost of the vehicle, which is an unwanted situation. In this research, firstly the fundamentals of noise and vibration are inspected. Then, various measurement methods and tools of NVH departments shall be introduced. After that, some measurements on a commercial vehicle with a high interior noise will be revealed. Finally, advantages of measurement methods used and improvements on this example vehicle will be compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Akustik, Titreşim, Gürültü, NVH, Acoustic, Vibration, Noise, NVH
Alıntı