Boraks Dekahidratın Kekleşmesinin Önlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-06-17
Yazarlar
Subaşı, Nurbanu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, MSMPR tipi kristalizör kullanılarak katkı maddelerinin boraks dekahidrat kristallerinin kekleşmesine olan etkisi incelenmiştir. Kekleşmeye neden olan faktör kristallerin serbest akış özelliklerini kaybetmesidir. Akıcılığı etkileyen faktörler göz önünde bulundurulduğunda, akıcılığı muhafaza etmek amacıyla kristallerin, çözünürlüğü düşük  bir katkı maddesiyle kaplanması amaçlanmıştır. Katkı maddesi olarak Na2Si3O7-MgSO4.7H2O çiftine karar verilmiştir. Katkı seçiminde, tinkal cevherinden boraks dekahidrat üretiminde çözeltiye 60 ppm seviyesinde SiO2 geçtiği ve çözünmüş silisin MgSO4 ile magnezyum silikat oluşturarak kristal yüzeylerinin kaplanma olasılığı gözönüne alınmıştır. Öncelikle saf boraks dekahidrat ile çalışılmış ve sonuçlar referans olarak kullanılmıştır. Sonraki deneylerde ise katkı maddesi kullanılmıştır. Tüm deneylerde elde edilen kristallerin kekleşme özelliği analizi, döküm yoğunluğu analizi, elek analizi, çözünürlük hızı analizi ve mikroskobik analizi yapılmıştır. Kekleşme özelliği analizinde kristallerin endüstride depolanması süresince m2 başına maruz kaldığı ağırlık referans alınarak belirli bir süre kristaller üzerine ağırlık yerleştirilmiş ve test sonucunda kekleşme indeksleri hesaplanmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, katkı maddesi ekleyerek üretilen kristallerin magnezyum silikat ile kaplanabildiği ve bu kristallerde kekleşme eğiliminin azaldığı görülmektedir.
In this study, effect of additives to caking of borax decahydrate crystals were investigated by using MSMPR crystallizer. Caking causative factor is the loss of the free flowing properties of the crystals. Considering factors affecting fluidity , in order to maintain fluidity of the crystals, crystals were coated with an additive which has low solubility. Na2Si3O7-MgSO4.7H2O were used as additives. In the production of borax decahydrate from tincal ore, 60 ppm SiO2 passes to solution. This was thought in the selection of additives. MgSO4 can combine with silica which dissolved to form magnesium silicate. The possbility of coating crystals surface with magnesium silicate was considered. Firstly, pure borax decahydrate crystals were used to use reference. And then additives were used in experiments. Analysis caking property, bulk density analysis, mesh analysis, solubility rate measurements and microscopic analysis was done for all of the crystals obtained in experiments. Caking property during storage in the analysis of the crystals in the industry with reference to the weight per m2 is exposed to a certain period of weight placed on the crystals and caking index were calculated in the test results. Evaluation of the results, the crystals produced by adding an additive may be coated with magnesium silicate and the caking tendency of the crystals is decreased.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Msmpr Kristalizör, Boraks Dekahidrat, Kekleşme, Msmpr Crystallizer, Borax Decahydrate, Caking
Alıntı