Gezer Köprülü Krenin Ana Kirişinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Dinamik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-09
Yazarlar
Varol, Adem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüz sanayisinde hemen her alanda krenlerden faydalanılmaktadır. özellikle demir-çelik, dökümhane ve gemi tersaneleri gibi ağır sanayilerde imal edilen parçalar, insan gücünün kaldırabileceğinin yüzlerce misli ağırlığında olduğundan parçaların montaj hattına nakledilmesinde büyük tonajlı krenlerden faydalanılmaktadır. Köprülü krenler genelllikle atölye içerisinde kullanılmaktadırlar. Krenlerin blokları kaldırırken hasar görmemeleri için mukavemet hesapları yapılmakta, daha sonra bu hesaplar sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle kren ana kirişi ayrıntılı olarak anlatılmış ve köprülü krenin teknik özelliklerine değinilmiştir. Ardından sonlu elemanlar yöntemi ve SAP2000 programı hakkında kısaca bilgi verilmiştir. FEM ve DIN normlarına uygun olarak kren parçalarının mukavemet hesapları ele alınmıştır. Daha sonra SAP2000 programı kullanılarak, kren parçalarının sonlu elemanlar yöntemi ne göre analizi yapılmıştır. Son olarak analitik yöntemle elde edilen sonuçlarla SAP2000’ de elde edilen gerilme ve sehim değerleri karşılaştırılmıştır.
Nowadays, nearly in all industrial fields cranes are used. Especially, in heavy industries, such as, in iron-steel production, in mold industry, in shipyards etc. the transportation of the heavy constructions, where these exceed hundreds of human power to lift, are done by gantry cranes to the assembly line. In order to prevent damage of the cranes during lifting loads, strenght calculations of the cranes are being investigated and are comparing with the results that are being obtained from finite element analysis. In this study firstly, the basic beam of the bridge crane has been described and the technical specification of the bridge crane has been given. Afterwards, it has been given information in short about finite elements methods and SAP2000 software. Additionally, the strenght of the parts of the crane has been calculated according to FEM and DIN standards. After, finite element analysis of the parts of the crane has been investigated by using Abaqus/CAE software. Finally, this study has been comparing results of the analitical calculation with the results that were obtained by finite element methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
kren, köprülü kren, ana kiriş, sonlu elemanlar methodu, analiz, crane, bridge crane, basic beam, finite element method, analysis
Alıntı