Uzay Kafes Sistem Ve Örtü Elemanları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Parlak, Nurgül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Dünya nüfusu ile beraber yerleşme bölgelerinin nüfusu artmakta, sosyal, kültürel, eğlenme ve dinlenme etkinlikleri için daha büyük kapalı alan ihtiyacı doğmaktadır. Bu yapıların nitelikli ve ekonomik olarak çözümü uygun taşıyıcı sistemin seçimine bağlıdır. Çalışmada, prefabrike çelik uzay kafes sistemin genel taşıyıcı içindeki özellikli yeri, kullanım açısından değerlendirilmesi, uzay kafes sisteme uygun örtü türlerinin incelenmesi ve bu konuda teknolojinin sunduğu en gelişmiş yöntem ve malzemelerin incelenerek sistemi kullanmak isteyen tasarımcı ve uygulayıcıları bilgilendirmek amaçlanmıştır. Uzay kafes sistemler, projesine ve konumuna göre dış etkilerden yapı fiziği kurallarına uygun olarak korunması gereklidir. Bu açıdan örtü türlerinin seçilmesi ve detaylarının en iyi olabilecek şekilde çözümü irdelenmiştir.
As the world population increases inconnection with the increased number of settlement areas. There is a need for bigger enclosed spaces for the social, cultural and entertainment activities to construct qualified and economical buildings depends on the proper selection of bearing system. The purpose of this work is to evaluate the specific place of space frame system in the general bearing with respect to utilization, to examime the coverage types suitable for space frame systems and most recent methots and materials provided by the tecnology for this issue, and to inform the designers and applicators who are willing to use that system. Space frame system for their project and site need to be protected from outside effects as in line with the rules of construction physics. For this reason, the selection of covering system and it's details for best performance is investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Alıntı