Montaja Uygun Tasarım Prensipleri İle Buzdolabında Hareketli Kapı Rafı Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-08
Yazarlar
Özperk, Sena
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde globalleşen ekonomi, aynı pastayı paylaşan firmaların çoğalmasıyla artan rekabet, müşteri ihtiyaçlarının değişmesi ve şüphesiz her geçen gün gelişen teknoloji tasarım ve imalat mühendisliğinin de gelişmesine ve değişmesine neden olmuştur. Rekabetin artması ile kar marjlarının düşmesi; fikirden ürüne kadar, işleyen tüm proseslerin verimliliğinin her geçen gün daha çok önem kazanmasına neden olmuştur. Bu kapsamda özellikle geçtiğimiz 30 yıl içerisinde bir çok metodoloji geliştirilmiş, konvansiyonel tasarım ve imalat yöntemleri de yerlerini daha verimli, daha bilinçli yaklaşımlara bırakarak, üretim maliyetlerini azaltmak, kaliteyi arttırmak ve ürün geliştirme zamanını azaltmak için tasarım gereklilikleriyle birlikte üretim ve montaj gerekliliklerini de eşzamanlı olarak dikkate alan bir yöntem olarak tanımlayabileceğimiz eşzamanlı mühendislik kavramının doğmasına neden olmuştur [1]. Bu çalışma ile eşzamanlı mühendislik araçlarından montaja uygun tasarım metodolojisi anlatılmış, çeşitli çalışmalarla örneklenmiştir. Ayrıca eşzamanlı olarak, Arçelik Arge’de çalışılmakta olan Buzdolabı Hareketli Gövde Rafı projesi ve projenin montaja uygun tasarım prensipleri ile yeniden şekillendirilmesi ile DFA metodolojisinin günümüz tasarım ve imalat mühendisliği açısından önemi uygulamalı olarak anlatılmıştır.
Nowadays globalization of economy, increase in the number of companies that share the same market which increased competition, changes in the needs of customers and new developments in technology causes improvement and changes in design and manufacturing engineering. Decreasing in profit margins through the increase in competition has led to gain more importance of the process efficiency of all processes, from ideas to products. In this context, lots of methodologies have been developed especially in last 30 years. In addition to this, conventional design and manufacturing methods left its place to more efficient and productive approaches which aim not only decreasing production cost, increasing the quality and reducing time that allocated for product development but also providing design, production and assembly necessities. This leads to come up a new concept called concurrent engineering. In this study, appropriate design methodology for assembly from concurrent engineering tools are explained and exemplified in various studies In addition to this, concurrently, Adjustable Refrigerator Door Shelf Project which is developing in Arçelik’s R&D and appropriate design principles for assembly of the project which is re-designed with DFA methodology is described in terms of today s design and manufacturing engineering.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Montaja uygun tasarım, Hareketli buzdolabı raf sistemleri, Design for assembly, Adjustable refrigerator shelf systems
Alıntı