Eski Sanayi Alanları Dönüşümünde Ortaklık Modeli Önerisi: Kartal Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-25
Yazarlar
Şahin, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, eski sanayi alanlarındaki kentsel dönüşüm uygulamaları için ortaklık modeli oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya’dan seçilen toplam 7 adet eski sanayi alanı dönüşüm projelerindeki uygulamalar karşılaştırmalı olarak incelenerek, uygulanabilir yaklaşımlar araştırılmıştır. Hem uygulamalar hem de teorik yaklaşımlar dikkate alınarak, İstanbul Metropolitan alanı içerisinde Kartal Dönüşüm Projesi özelinde, kavramsal düzeyde eski sanayi alanları için çok boyutlu dönüşüm organizasyon modeli oluşturulmuştur. Ekonomik, sosyal, fiziksel, çevresel ve işbirliği boyutlarını içeren model, Delphi metodu kullanılarak Kartal Dönüşüm Projesi’ndeki kamu ve özel sektör katılımcılarından oluşan toplam 20 kişi ile 3 tur görüşme yapılarak test edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda kamu ve özel sektör bakış açıları ile ortaklık modelinde hangi boyutların önemli olduğu ve bu boyutlarla ilgili hangi düzeylerde sektör katılımcılarının kendilerini sorumlu gördükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kamu ve özel sektörün ortaklık modelinin farklı boyutları ile ilgili görüşleri arasındaki uzlaşılan ve uzlaşılamayan konular da uygulamalara ışık tutacak şekilde ortaya konulmuştur.
The aim of this study is to form a partnership model for brownfield urban regeneration practices. For this purpose, totally 7 selected brownfield regeneration projects from England, Germany, France, Holland and Spain comparatively benchmarked and applicable approaches are researched. Considering both practices and theoretical approaches, a multi-dimensional conceptual regeneration organizational model is formed in the İstanbul Metropolitan Area, specifically for the Kartal Regeneration Project. The model, including economic, social, physical, environmental and collaboration dimensions, is tested by applying Delphi method in 3 iterative rounds by totally 20 public and private sector participants, who have involved Kartal Regeneration Project. The results of this study provide which dimensions of the partnership are important and how responsibilities are shared within the perspectives of public and private sectors. In addition to these, in order to provide benefits upon applications, approaches of public and private sectors are examined by concentrating on the aspects that consensus building is available or not.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Eski Sanayi Alanları, Kentsel Dönüşüm, Ortaklık Modelleri, Kamu Özel Sektör Ortaklığı, Delphi Yöntemi, Brownfield, Urban Regeneration, Partnership Models, Public and Private Partnership, Delphi Method
Alıntı