Endüstriyel Hal Yapısı Ve Çok Katlı Çelik Bina

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-11-11
Yazarlar
Çakır, Zübeyir Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma 3 farklı yapıdan oluşmaktadır. Bu yapılar sırasıyla, 3 katlı çelik idare binası, 32 tonluk kreni olan endüstriyel hal yapısı ve iki katlı otoparktır. Bu yapılardan 3 katlı çelik idare binasında kompozit döşeme ve kompozit kiriş, endüstriyel hal yapısında yapma profil, iki katlı otoparkta ise kompozit döşeme ve kompozit kiriş irdelenmiştir. Bu çalışmada aynı zamanda 2005 Kanada standartlarına göre rüzgar ve kar yükleri alınmış ve TS standartları ile kıyaslaması yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde kar birikmesi etkisi gözlemlenmiş ve sistem çözümleri kar birikme etkisine göre yapılmıştır. Aynı zamanda rüzgarın sürekli aynı hızda ve şiddette etki etmemesi dolayısıyla Kanada Standartları’nın Gust etkisi olarak adlandırdığı bu kuvvet değerlendirilmiş ve sistemler çözülmüştür. Burada da TS standartları ile Kanada Standartları arasındaki farklılıklar ortaya koyulmuştur. Mevcut TS standartlarında hesaplamaya dahil edilmeyen kar birikme faktörü, şekil faktörü, maruz kalma faktörü ve gust etkisinin hesap yüklerini ne oranda değiştirdiği bu çalışmada ortaya konulmuştur. Endüstriyel hal yapısında DIN120 normu esas alınmış ve hesaplamalar ve standarda göre yapılmıştır. Bütün sistemlerde eşdeğer deprem yükü metodu ile sistem analizi yapılmıştır. Ayrıca yapılan hesaplamalar neticesinde profil kesitleri belirlenmiş ve uygulama projesi örnekleri verilmiştir. Yapılan bu çalışma neticesinde farklı teknikleri bir araya getirerek konu ile ilgili bilgi almak isteyen öğrencilerin ve mühendislerin faydalanabilmeleri amaçlanmıştır
This study consists of 3 different structures. These structures are, respectively, 3-storey steel construction administration building, industrial building equipped with 32-ton crane and two-storey carpark. 3-storey administrative building of these buildings, composite flooring, and composite steel beams, making the structure of industrial-state profile, two-storey car park are discussed in the composite slab and composite beam. In this study, wind and snow loads as well as from 2005 according to Canadian standards, and comparison is made with TS standards. The effect of snow accumulation was observed. As a result of analysis and system solutions made for the effect of snow accumulation. Wind speed and intensity is not constant. The effect caused by variation in wind speed is called gust effect and Canadian Standards includes this effect.In this thesis differences between the TS standards and Canadian standards has been revealed. Current TS standards do not includes in the calculation snow accumulation factor, shape factor, the effect of exposure factor and gust loads to account how much has changed in this study have been determined. Industrial-state structure and the calculations were based on norms and standards were made according to DIN120. All systems, the equivalent seismic load method of analysis was performed with the system. In addition, the calculations made as a result of project implementation profile cross-sections were determined and shown as an example. As a result of this work by bringing together the different techniques for students and engineers who want to learn about the subject was to get help.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
çelik, konstrüksiyon, kompozit döşeme, yapma profil, steel, construction, composite slabs, custom-made profile
Alıntı