Diyarbakır Mehmet Uzun Evi Restorasyon Projesi

dc.contributor.advisor Salman, Yıldız tr_TR
dc.contributor.author Kaya, Şenel tr_TR
dc.contributor.authorID 417581 tr_TR
dc.contributor.department Restorasyon tr_TR
dc.contributor.department Restoration en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-11-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-09T08:22:10Z
dc.date.available 2015-06-09T08:22:10Z
dc.date.issued 2012-05-23 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Diyarbakır kenti, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı bir değişim sürecine girmiş ve bu hızlı değişim nedeniyle geleneksel dokusu büyük ölçüde tahrip olmuştur. Tez kapsamında, kentin tarihi zenginliğini yaşatmak ve sürdürebilmek için geleneksel bir Diyarbakır konutu ele alınmıştır. Bu çalışmada, tarihi Diyarbakır kentine ait fiziksel veriler toplanmış, bölgenin tarih boyunca süregelen gelişimi irdelenmiş, yapıya ait elde edilen bilgi ve belgeler araştırılarak yapının fotoğraflar ve çizimlerle mevcut durumu belgelenmiştir. Yapının ilk yapıldığı dönemde nasıl olduğu ve özgün plan şemasının nasıl işlediği araştırılmıştır. Yapının rölöve projesi ve restitüsyon önerisi doğrultusunda yapılması gereken müdahaleler belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra yapıyı günümüzde kullanmayı planlayan Diyarbakır Sur İçi Belediye yetkilileriyle görüşülerek yapıya kazandırılacak yeni işlev değerlendirilmiş ve bu doğrultuda uygun restorasyon öneri projesi hazırlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Diyarbakır city has lived a rapid growth and alteration period since the middle of the twentieth century. Unfortunately this process of growth lead to heavy destruction of traditional architecture of the city. Within the scope of this thesis, a traditional Diyarbakır house has been studied to preserve the historical asset of the city. In this study, physical data of the historic city of Diyarbakir and the ongoing growth of the region throughout history is discussed; obtained information and documents belonging to the building were examined and current situation was documented with photos and drawings. Focuses on the understanding the original design of the structure and the plan of the building. Interventions to be done are identified in sight of the findings from the measured drawings and reconstitution projects. Objectives of the municipal officials in the re- use of the building was discussed to identify the requirements of the new function of the building. As a result of all these evaluations, a proposal for the restoration of the building was prepared. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4358
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Diyarbakır tr_TR
dc.subject konut mimarisi tr_TR
dc.subject mimarlık tr_TR
dc.subject restorasyon tr_TR
dc.subject Diyarbakir en_US
dc.subject housing architecture en_US
dc.subject architecture en_US
dc.subject restoration en_US
dc.title Diyarbakır Mehmet Uzun Evi Restorasyon Projesi tr_TR
dc.title.alternative Diyarbakir Mehmet Uzun House Restoration Project en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12125.pdf
Boyut:
34.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama