Derin Zemin İyileştirme Yöntemleri Ve Uygulamadan Örnekler

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-29
Yazarlar
Ayan, Emine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yüzeysel zeminlerin iyileştirilmesi olarak drenaj, kompaksiyon, bitüm ile stabilizasyon, çimento ile stabilizasyon, kireç ile stabilizasyon, kireç-uçucu kül ile stabilizasyon ve ağırlıklı olarak derin zeminlerin iyileştirilmesinde patlatma metodu, dinamik konsolidasyon metodu, vibro kompaksiyon metodu, kompaksiyon kazıkları metodu, ön yükleme, kum drenleri, plastik drenler, vakumla su emme metodu, kireç kazıkları metodu, elektro-osmoz, taş kolonlar metodu, termal işlemler, enjeksiyon ve jet grout teknikleri incelenmiştir. Derin zemin iyileştirilmesi yöntemlerinin uygulamalarından; İzmir Atıksu Arıtma Tesisi, Su Depolama Tankı, Kütahya Şehir Geçişi Düşey Bant Dren Uygulanması, Mabeyinci Arif Paşa Yalısı, Migros/Gimat Hipermarket ve Alışveriş Merkezi, Samsun-Çarşamba Havaalanı İnşaatında Pist Temel Zeminin Yükleme Yöntemiyle İyileştirilmesi, Bir Önyükleme Uygulaması, Yalova İli Altınova İlçesi Tavşanlı Beldesi Tersane İnşaatı, Borçelik Gemlik Soğuk Hadde Fabrikası incelenerek değerlendirilmiştir.
In this thesis; different methods for shallow soil improvement and deep soil improvement are studied. Drainage, compaction, stabilisation with bitumen, stabilisation with cement, stabilisation with lime and stabilisation with lime and fly ash are the examined shallow soil improvement methods and method of blasting, dinamic consolidation, vibro consolidation, compaction piles, pre-loading, sand drains, plastic drains, water absorption with vacuum, lime pile method, electro-osmos, stomn colomn thermal applications, injection and jet grout technics are the examined deep soil improvement methods. Some deep soil improvement applications are also studied in this thesis, like İzmir Waste Water Treatment Facilities, Water Storage Tank, Kütahya City Passing Vertical Drain Application, Mabeyinci Arif Paşa Mansion, Migros/Gima Shopping Center, Samsun-Çarşamba Airport/Stabilisation of the Runway with Loading Method, A Pre-loading Application, Yalova-Altınova Navy Yard Construction, Borçelik Gemlik Roller Mill Factory.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
yüzeysel zeminlerin iyileştirilmesi, derin zeminlerin iyileştirilmesi, shallow soil improvement, deep soil improvement
Alıntı