Kum Zeminlerde İmal Edilen Baret Kazıklarda Grup Taşıma Faktörünün Sonlu Elemanlar Metodu İle İncelenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2013-06-11
Yazarlar
Koçak, Berkay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma dâhilinde, üç boyutlu sonlu elemanlar programı olan Plaxis 3D Foundation V2.2 programı kullanılarak, kum zemindeki farklı ara mesafeler ile yerleştirilen baret kazık gruplarının taşıma gücündeki artış/azalış incelenmiştir. Tekil kazıklar ve kazık gruplarının konuya ilişkin bölümleri üzerine gerçekleştirilen çalışmalar ele alınmış, üç boyutlu sonlu elemanlar çözümüne ve teorik zemin modellerine ilişkin kısa bilgiler verilmiştir. Baret kazıklardaki grup etkisi üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi analiz edilmiş, bu analizlerin sonucu grafiksel olarak sunularak konuya ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak, baret çevresel efektif çapının, D1ef, katları ile yerleştirilen baret kazıklarda hesap edilen grup taşıma faktörü dağılımı, baretlerin şeklinden ve doğrultusundan etkilenmemiş, dik veya paralel yerleşime sahip olan gruplarda farklı ara mesafeler için aynı grup faktörlerine ulaşılmıştır. Baret alansal efektif çapının, D2ef, %10? una karşılık gelen farklı ara mesafelerdeki grup faktörü katsayıları, farklı sıkılıktaki kum zeminler için yaklaşık aynı dağılımı göstermiştir. %10 D2ef oturma limiti için ara mesafe ? grup faktörü (?) bağıntısı elde edilmiştir. Bunun yanısıra, %10 D2ef oturma limitinde ara mesafe ? grup faktörü ilişkisi yaklaşık aynı dağılımı gösterse de, daha düşük % D2ef oturma oranları için farklı sıkılıktaki kum zeminlerde ara mesafe - grup faktörü ilişkisinin değiştiği görülmüştür. Kum zeminin sıkılığı arttıkça, yüksek grup faktörlerine çok daha düşük oturma oranlarında ulaşılmıştır. Zemin sıkılığının azalması ile grup faktörlerindeki artış daha yüksek oturma oranlarında gerçekleşmiştir.
In the scope of this master thesis, the behavior of the barrette pile group is modeled using computer software to analyze uncertainties described above and to obtain a simplified solution method that can be applied to similar cases. Plaxis 3D Foundation V2.2 software was used to analyze the group efficiency of the barrette piles in sands having different densities. As a result of this study, three different evaluations could be made for the group efficiency of barrette pile groups constructed in the sands. Firstly, the group efficiency behavior is not affected by the parallel or perpendicular arrangements of the barrette piles which are placed with different spacings of D1ef. Same curves are obtained for different arrangements. Secondly, same group efficiency behavior is achieved for different types of sands at 10% D2ef displacement limit. The correlation of spacing-group efficiency is obtained for 10% D2ef displacement limit. Finally, for the different displacement limits, the behavior of the group efficiency is changed. High group efficiency factors are achieved while the density of sand increases. On the contrary, while the density of sand decreases, the high group efficiency factors could be achieved only at high displacement ratios.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Baret Kazıklar, Sonlu Elemanlar Metodu, Plaxis 3d Foundation, Grup Etkisi, Kum, Barrette Piles, FEM, Finite Element Analysis, Plaxis 3d Foundation, Group Efficiency, Sand
Alıntı