Sürdürülebilirlik Kavramı Ve Mimarlıkta Tasarıma Yansıması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Baysan, Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yeryüzünün yasam destek sistemleri yıpranıp ekolojik yıkım işaretleri çoğaldıkça, ilerlemenin anahtarının ekonomik büyüme olduğu inancı sorgulanmaya başlıyor. Daha fazla kaynak kullanımıyla hızlı büyümeyi kamçılamaya dayalı küreselleşme çevreyi yaralıyor. Üretim ve tüketim sistemimiz Sanayi Devriminden bu yana çok büyük miktarda yenilenemeyen doğal kaynağı tüketti. Sadece ekosistemleri ve canlıları tehlikeli bir hızla yok etmekle kalmıyoruz; açıkça kendi doğal kaynaklarımızı (veya iktisatçıların deyimiyle ‘’doğal sermayeyi’’ ) sömürüyor ve doğal dünyanın kendini yenileme ve iyileştirme kapasitesini aşan bir hızla atık üretiyoruz. Yapılaşmış çevreyi yaratan mimarlar ve kent tasarımcılarının insanlığın dünya üzerindeki etkilerini olumsuzdan olumluya dönüştürebilmeleri için, tasarıma yaklaşımlarında doğal kaynakların korunumu ve yerel çevre kalitesi kriterlerini ciddi olarak ele almalıdırlar. Doğal kaynaklar , yeniden kullanım, geri dönüşüm, malzeme, iklim, güneş ve su gibi etkenler, insanoğlunun gönenci ve varlığının devam ettirilmesi amacıyla ağırlıklı olarak tasarıma etki etmelidir. Bu çalışmada, bugüne kadar uluslar arası platformlardaki sürdürülebilirlik kavramına yaklaşım biçimleri tartışılmıştır. Hükümetlerin, çok uluslu şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle ilişkilerine ve sürdürülebilirlik kavramına bakış açıları ortaya konmuştur. Ayrıca, üretilen yapıları tasarlayarak doğal döngüye müdahale eden mimarların, bu müdahalelerinin etkilerini en aza indirmek için uyguladıkları, “Sürdürülebilirliğin İskeleti” başlığı altında açıklanan yöntemlerin ve bunların uygulanma biçimlerinin örneklerle değerlendirilmiştir. Yer yüzünün şu an ki durumu, ve yapı üretim işi arasındaki ilişki kurulmuş ve sürdürülebilirlik kavramının tasarım eylemine birinci dereceden katkıda bulunması gerektiği vurgulanmıştır.
While the number of ecological destruction signs are increasing, the conventional belief which is the economic development is the key issue of going forward is being judged. Globalisation hurts the environment by encouraging using more resources than neccessary to develope faster. Our production and consumption system has consumed alot of non-renewable natural resources. We don’t only destruct the ecosystem and living species, but we apparently exploit our natural resources and obstruct the self healing ability of the nature by producing too much waste. The architects and urban designers who are the creaters of the built environment should be cautious to the natural resource conservation and local environmental quality criteria. Such factors like natural resurces, reuse, recyling, material, climate, sun, wind and water must effect the design to sustain the well-being and the prosperity of humans. In the scope of this study, the opinions of the international platforms about sustainability is discussed. The relationship between governments, multi national companies, and non-govermental organizations and their ideas about sustainability are searched in the architectural context. The relationship between the earth’s ecologic problems and building activity is explained; and the neccessity of sustainability methods while designing is emphasized. In addition, in the issue of “Framework for Sustainability” the methods for decreasing the negative impacts of designers is discussed with the contemprary examples.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Mimarlık, Sürdürülebilir Tasarım, Sustainability, Sustainable Design, Sustainable Architecture
Alıntı