İkonos uydu görüntüsüyle Haliç'te su kalitesi analizi

dc.contributor.advisor Örmeci, Cankut tr_TR
dc.contributor.author Sarıkaya, Ömer Visali tr_TR
dc.contributor.department Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geodesy and Photogrametry Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-09T14:19:46Z
dc.date.available 2015-11-09T14:19:46Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, radyometrik ve atmosferik olarak düzeltilmiş IKONOS uydu görüntüleri ve yersel olarak ölçülmüş askıda katı madde, Chl-a, çözünmüş oksijen konsantrasyonları, seki disk derinliği ve fekal koliform miktarları arasında çoklu lineer regresyon yapılarak, suyun yersel yansıma değerleri ve su kalitesi parametreleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Ruyet ve radyozonde ölçümlerinden yararlanarak ATCOR yazılımı ile görüntüler atmosferik olarak düzeltilmiştir. Çalışmada, 3 ayrı tarihli IKONOS uydu görüntüsü değerlendirilmiştir. Bunlar sırasıyla; 28/11/2001, 25/10/2004 ve 22/03/2005 tarihleridir. 2004 yılı görüntüsü için ATCOR yazılımı ile yapılan atmosferik düzeltmede, su yüzeyleri üzerindeki pus kısmen giderilebilmiştir. Kısmen giderilebilen pus ta, piksellerin radyometrik doğruluğunu bozmaktadır. 2004 yılı görüntüsündeki bu alanlar, regresyon hesabına sokulmamıştır. Çoklu lineer regresyon çözümlerinde, yüzeydeki su kalitesi parametre değerleri kullanılmıştır. Bu değerler, görüntülerden elde edilen yersel yansıma değerleri ile regresyon analizine tutulmuştur. Bu işlem, merkez pikseller, 3*3 ve 5*5’lik pencere ortalamaları için ayrı ayrı yapılmıştır. Uygulama sonucunda anlamlı korelasyonlar bulunmuştur. En yüksek korelasyon katsayısı değeri, çözünmüş oksijen parametresi için 0.98 olarak belirlenmiştir. En düşük korelasyonlu parametre olan fekal koliform için, korelasyon katsayısı 0.73 olarak hesaplanmıştır. Sonuçta, IKONOS uydu görüntülerinin dar ve/veya küçük su yüzeylerinde su kalitesi analizlerinde kullanılmaya elverişli olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the relationship between the radiometrically and atmospherically corrected IKONOS imagery, which contains the ground reflectance values, and total suspended matter, Chl-a, dissolved oxygen, secchi disc depth and fecal coliform in-situ measurements were examined via multi linear regression to see if there is a significant relationship. The visibility and radiosonde measurements were used as input to the ATCOR software for the accomplishment of the atmospheric correction of the imagery. 3 different dated IKONOS images were used for the application. The dates of the images are 28/11/2001, 25/10/2004 and 22/03/2005. It was seen that the haze above the water surfaces was removed partially for the 2004 year image and that this partially removed haze was spoiling the radiometric accuracy of the pixels. These areas, which exist in the 2004 year image, were not included in the regression solutions. Surface in-situ water quality measurements and ground reflectance values were used as input for the multi linear regression solutions. The regression solutions were done for the center pixels, 3*3 and 5*5 averaged windows seperately. High correlation coefficients were found for this application. The highest correlation coefficient was found for the dissolved oxygen parameter as 0.98. The lowest coefficient was found for the fecal coliform parameter as 0.73. As a conclusion, it was seen that IKONOS imagery is suitable for the water quality analysis of small and/or narrow water surfaces. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10198
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Atmosferik düzeltme tr_TR
dc.subject Su kalitesi tr_TR
dc.subject Uzaktan algılama tr_TR
dc.subject Atmospheric correction en_US
dc.subject Water quality en_US
dc.subject Remote sensing en_US
dc.title İkonos uydu görüntüsüyle Haliç'te su kalitesi analizi tr_TR
dc.title.alternative Water Quality Analysis In The Golden Horn(halic) With The Help Of Ikonos Imagery en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4500.pdf
Boyut:
17.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama