Tam Farksal Akım Taşıyıcı (fdccıı) İle Mosfet-c Filtre Tasarımı

dc.contributor.advisor Türköz, M. Sait tr_TR
dc.contributor.author Kartlak, Hale tr_TR
dc.contributor.department Elektronik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electronics Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-11T11:31:15Z
dc.date.available 2015-05-11T11:31:15Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, tam farksal akım taşıyıcı (FDCCII) elemanı kullanılarak üniversal MOSFET-C filtre tasarımı amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle akım taşıyıcılar ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmiş, daha sonra MOS transistorların çalışma bölgeleri ve lineerleştirme yöntemleri incelenmiştir. Bu çalışmada MOSFET-C filtrelerin tasarımı, FDCCII elemanının kullanıldığı aktif-RC filtre devrelerinin işaret akış diyagramları ile analizi, alt devre ve alt diyagram ilişkisi kullanılarak işaret akış diyagramı üzerinde uygun değişikliklerin yapılması aşamalarının sonucunda gerçeklenmiştir. Böylece FDCCII elemanın gerek aktif-RC gerekse MOSFET-C üniversal filtre tasarımında kullanışlı bir eleman olduğu gösterilmiştir. MOSFET-C filtrelerde, aktif-RC filtrelerinde kullanılan dirençler yerine lineer bölgede çalışan MOSFET’lerin direnç özelliği göstermelerinden dolayı elektronik olarak ayarlanabilen dirençler gibi davranan MOS transistorlar kullanılmıştır. Tasarlanan MOSFET-C filtreler kesim frekansı ayarlanabilen, düşük duyarlıklı filtreler olup ayrıca yüksek geçiren, bant geçiren ve alçak geçirenden oluşan her üç temel filtre fonksiyonunu eş zamanda üretebilmektedirler. Tasarlanan filtre devrelerin PSPICE programı ile benzetimi yapılarak başarımı gösterilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study purposed to design universal MOSFET-C filters with using Fully Differential Current Conveyor (FDCCII) element. For this aim, firstly given information about current conveyors and applications; secondly analyzed operation regions of MOS transistors and linearization techniques. In this study design of MOSFET-C filters implemented on result of phases as analysis with signal flow graph of active-RC filter circuits which used FDCCII element, make appropriate varieties in signal flow graph using relation of sub circuit and sub graph. In this way illustrated the usefulness of FDCCII element in active-RC and also MOSFET-C universal filter design. Instead of resistances of active-RC filters, in MOSFET-C filters used MOS transistors which act like electronically tunable resistances because of illustrate resistance feature of MOSFETs which operate linear region. Designed MOSFET-C filters have tunable cutoff frequency and low sensitivity also the filters simultaneously provide three basic filter functions of high pass, band pass and low pass. Simulations are also performed with PSPICE program to exhibit the performance of the filters. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1103
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tam Farksal Akım Taşıyıcı, MOSFET-C Filtre, FDCCII tr_TR
dc.subject Fully Differential Current Conveyor en_US
dc.subject MOSFET-C Filter en_US
dc.subject FDCCII en_US
dc.title Tam Farksal Akım Taşıyıcı (fdccıı) İle Mosfet-c Filtre Tasarımı tr_TR
dc.title.alternative Mosfet-c Filter Design With Fully Differential Current Conveyor (fdccii) en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7624.pdf
Boyut:
350.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama