Tam Farksal Akım Taşıyıcı (fdccıı) İle Mosfet-c Filtre Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kartlak, Hale
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, tam farksal akım taşıyıcı (FDCCII) elemanı kullanılarak üniversal MOSFET-C filtre tasarımı amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle akım taşıyıcılar ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmiş, daha sonra MOS transistorların çalışma bölgeleri ve lineerleştirme yöntemleri incelenmiştir. Bu çalışmada MOSFET-C filtrelerin tasarımı, FDCCII elemanının kullanıldığı aktif-RC filtre devrelerinin işaret akış diyagramları ile analizi, alt devre ve alt diyagram ilişkisi kullanılarak işaret akış diyagramı üzerinde uygun değişikliklerin yapılması aşamalarının sonucunda gerçeklenmiştir. Böylece FDCCII elemanın gerek aktif-RC gerekse MOSFET-C üniversal filtre tasarımında kullanışlı bir eleman olduğu gösterilmiştir. MOSFET-C filtrelerde, aktif-RC filtrelerinde kullanılan dirençler yerine lineer bölgede çalışan MOSFET’lerin direnç özelliği göstermelerinden dolayı elektronik olarak ayarlanabilen dirençler gibi davranan MOS transistorlar kullanılmıştır. Tasarlanan MOSFET-C filtreler kesim frekansı ayarlanabilen, düşük duyarlıklı filtreler olup ayrıca yüksek geçiren, bant geçiren ve alçak geçirenden oluşan her üç temel filtre fonksiyonunu eş zamanda üretebilmektedirler. Tasarlanan filtre devrelerin PSPICE programı ile benzetimi yapılarak başarımı gösterilmiştir.
In this study purposed to design universal MOSFET-C filters with using Fully Differential Current Conveyor (FDCCII) element. For this aim, firstly given information about current conveyors and applications; secondly analyzed operation regions of MOS transistors and linearization techniques. In this study design of MOSFET-C filters implemented on result of phases as analysis with signal flow graph of active-RC filter circuits which used FDCCII element, make appropriate varieties in signal flow graph using relation of sub circuit and sub graph. In this way illustrated the usefulness of FDCCII element in active-RC and also MOSFET-C universal filter design. Instead of resistances of active-RC filters, in MOSFET-C filters used MOS transistors which act like electronically tunable resistances because of illustrate resistance feature of MOSFETs which operate linear region. Designed MOSFET-C filters have tunable cutoff frequency and low sensitivity also the filters simultaneously provide three basic filter functions of high pass, band pass and low pass. Simulations are also performed with PSPICE program to exhibit the performance of the filters.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Tam Farksal Akım Taşıyıcı, MOSFET-C Filtre, FDCCII, Fully Differential Current Conveyor, MOSFET-C Filter, FDCCII
Alıntı