Yakın Fay Yer Hareketi Altında Ağırlık Tipi Kıyı Duvarlarının Kayma Deplasmanlarının Tahmini

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-23
Yazarlar
Ağdaşan, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ağırlık tipi kıyı koruma yapılarının tasarımında yaygın olarak kullanılan dayanım (kuvvet) bazlı tasarım yönteminde yapının dayanımı güvenlik katsayılarıyla tanımlanır. Deformasyona dayalı tasarım; çeşitli hasar ve performans kriterleri gözönünde bulundurularak yapının deprem etkisi altında olası deformasyonu ve hasarı konusunda bilgi vermektedir. Bu çalışmada Newmark Kayan Blok Analizi yöntemi (1965) idealleştirilmiştir. Daha öncesinden deformasyona dayalı tasarım başlığı altında yapılan kayan blok analiz yöntemlerinden farklı olarak; yakın fay yer hareketine ait fay yırtılma yönü, fay bileşeni ve zemin koşulllarının tahmini yatay kayma deplasmanları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yakın fay yer hareketi özelliklerine ait kabul ve sınırlamalardan yola çıkılarak; yakın fay yer hareketine ait çeşitli deprem kayıtları kullanılarak ağırlık tipi kıyı duvarlarının deformasyona göre değerlendirilmelerinde kullanılmak üzere parametrik olarak bir dizi grafikler oluşturulmuş, birtakım formül önermesi yapılmıştır.
The resistance based design method expresses the stability of gravity type marine structures in terms of factor of safeties.Deformation based design takes into account the workability, predicting deformation, assessment of the structure. And it gives information about the potential deformation and damage of the structure under earhquake effects considering certain performance and damage criteria. Newmark Sliding Block Analysis (1965) is idealized in this study. This study is different from the previous studies about deformation based design related to estimating of permanent sliding displacements with its acceptance bounds. The effect of near fault ground motions with its rupture directivity, component and soil condition properties on the prediction of horizontal slding displacement is studied. A set of simple charts and formulas for seismic performance evaluation for gravity type quay walls have been proposed based on parametric study by taking account of acceptance and assumptions of near fault ground motion parameters and selected earthquake record.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Ağırlık tipi kıyı duvarları, Newmark, Kayma deplasmanı, Yakın fay yer hareketi, Kayan blok analizi, Gravity type quay walls, Newmark, Sliding displacement, Near fault ground motion, Sliding displacement analysis
Alıntı