Geosentetik Donatılı İstinat Yapılarının Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özkol, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, geosentetik donatılı istinat yapılarının tasarımı incelenmiş, öncelikle geosentetiklerin tanımlanması ve sınıflandırılması yapılmış, hammaddeleri, fonksiyonları ve yol inşaatları, su yapıları, drenaj işleri ve donatılı zemin istinat duvarları gibi kullanım alanları üzerinde durulmuştur. Donatılı zemin kavramı, donatılı zeminleri oluşturan elemanlar ve donatılı zeminlere etki eden statik ve dinamik yükleri hesaplanmasına yönelik teori ve yöntemler açıklanmış, Oasys Slope programı kullanılarak, temsil bir şevin stabilizasyonu ankraj, zemin çivisi ve geosentetik donatılı ön dolgu uygulaması durumlarında araştırılmıştır. Geosentetik donatılı şevlerin statik, psödo-statik ve dinamik yükler altında davranışları geleneksel yöntemlerle kıyaslanmış ve olumlu neticeleri ve bu neticelerin sebepleri üzerinde durulmuştur.
In this study, design of geosyntheticly reinforced soil structures is examined. Firstly, definition and classification of geosynthetics are done, then, raw metarials functions and use of geosynthetics in civil engineering works like transportation, hydrolics, drainage works and reinforced soil explained. Theories and methods used to assess static and dynamic forces acting on these walls are explained, Oasys Slope programme is used to analyse stability of a representitive slope which is reinforced with ground anchorages, soil nails and filling reinforced with geotextile. Geosyntheticly reinforced soils are compared with conventional retaining walls by means of their behaviour under static, pseudo-static and dynamic forces.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Geosentetik, Donatılı Zemin, Şev Stabilizasyonu, Geosynthetics, Reinforced Soil, Slope Stabilization
Alıntı